Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Artiseer

Wilt u ook een goed ogende website zoals deze? Met Artisteer bent u in een paar minuten een webdesign expert. Zonder technische vaardigheden zoals het coderen van de XHTML en CSS, zonder dure fotobewerkings programma's en dure webontwerp software:

Artisteer - CMS Template Generator

lees meer

Artiseer

Maak met Artiseer een professionele sjabloon voor het Content Management System Do Net Nuke (DNN)

Artisteer - DNN Skin Generator
an image

Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

ελληνικά ολλανδικά
αγαπ(α)ώ, αγαπιέμαι liefhebben, houden van, beminnen
αγοράζω, αγοράζομαι kopen, gekocht worden
αλέθω, αλέθομαι malen, vermalen, gemalen worden
αλείφω, αλείφομαι smeren, bedekken, spreiden, bestrijken, insmeren
ανακλώ ,ανακλώμαι weerspiegelen, reflecteren, weergeven, weerkaatsen
αναλύω, αναλύομαι analyseren, onderzoeken, oplossen, ontbinden, ontleden
ανοίγω,ανοίγομαι openen, geopend worden
αξιολογώ, αξιολογούμαι waarderen, schatten, gewaardeerd worden, onderscheiden, beoordelen
απαγορεύω, απαγορεύομαι verbieden, verbannen, verboden worden
απαντάω/απαντώ, απαντιέμαι/απαντώμαι antwoorden, beantwoord worden
αποκλείω, αποκλείομαι blokkeren, vastzetten, uitsluiten, uitgesloten worden
βλάφτω, βλάφτομαι schaden, benadelen, aantasten, benadeeld worden
βρέχω, βρέχομαι regenen, natmaken, bevochtigen, omspoelen
γελάω/γελώ, γελιέμαι lachen, uitlachen, bedotten, misleiden, zich vergissen
γράφω, γράφομαι schrijven, geschreven worden
δαγκώνω, δαγκώνομαι bijten, gebeten worden
δεσμεύω, δεσμεύομαι kluisteren, verplichten, blokkeren, bevriezen, binden, zich verplichten, zich vastleggen
διαβάζω, διαβάζομαι lezen, leren, studeren
διδάσκω, διδάσκομαι onderwijzen, les geven, onderwezen worden
διερευνώ, διερευνώμαι onderzoeken, onderzocht worden
δουλεύω, δουλεύομαι werken, voor de gek houden, grappen maken, functioneren, bewerken, uitwerken
ειδικεύω, ειδικεύομαι beschrijven, specificeren, specialiseren, zich specialiseren
ελέγχω, ελέγχομαι onderzoeken, controleren, onderzocht worden, gecontroleerd worden
εμπνέω, εμπνέομαι opblazen, inspireren, inspiratie opdoen
εξαιρώ, εξαιρούμαι uitzonderen, vrijstellen, vervangen, vrijstellen, ophouden, uitsluiten, stoppen
ζεσταίνω, ζεσταίνομαι verwarmen, opwarmen, verwarmd worden
ζητάω/ζητώ, ζητιέμαι onderzoeken, zoeken, verzoeken, verlangen, eisen, gevraagd worden, geeist worden
ζητώ, ζητούμαι onderzoeken, zoeken, verzoeken, verlangen, eisen, gevraagd worden, geeist worden
θερμαίνω, θερμαίνομαι opwarmen, verwarmd worden
καλύπτω, καλύπτομαι (be)dekken, beschermen, verbergen, terugtrekken, geheim houden, belasteren
κηρύσσω, κηρύσσομαι preken, aankondigen, aangekondigd worden
κοιτάζω, κοιτάζομαι kijken naar, bekijken, zichzelf bekijken
κοιτάω/κοιτώ, κοιτιέμαι kijken naar, naar elkaar kijken, bekijken
ξαίνω, ξαίνομαι (wol)kammen, uitkammen, kaarden
ξεχνάω/ξεχνώ, ξεχνιέμαι vergeten, verzuimen, vergeten worden
ομολογώ, ομολογούμαι bekennen, opbiechten
παραλείπω, παραλείπομαι weglaten, overslaan, verzuimen, nalaten, verzwijgen
παύω, παύομαι stopzetten, pauzeren, ophouden, schorsen, stopgezet worden, geschorst/ontslagen worden
περνάω, περνώ oversteken, voorbijgaan, passeren, doorhalen (draad door de naald), begaanbaar zijn
πετάω/πετώ, πετιέμαι vliegen, weggooien naar, opspringen, weggegooid worden
πιάνω, πιάνομαι vangen, nemen, grijpen, vasthouden, contact maken ,zich vastgrijpen, ruzie maken, steun vinden, blijven hangen
πνίγω, πνίγομαι verdrinken, stikken, wurgen, gewurgd worden, verstikken
προσκαλώ, προσκαλούμαι uitnodigen, inviteren, uitgenodigd worden
ρωτ(ά)ω/ρωτώ, ρωτιέμαι vragen, gevraagd worden
σκίζω, σκίζομαι scheuren, splijten, rijten, klieven, breken, zich uitsloven
σκάβω, σκάβομαι graven, spitten, omspitten, graveren, houtsnijden
στρέφω, στρέφομαι (rond)draaien, wenden, afwenden, zich afwenden, zich omdraaien, gericht zijn
σφίγγω, σφίγγομαι knellen, nijpen, omknellen, omwinden, omarmen, hard maken, onder druk staan, onderdrukken (gevoelens)
τελώ, τελούμαι volbrengen, bevinden, vereren, huldigen, vereerd worden
τιμάω/τιmώ, τιμώμαι vereren, huldigen, plaatsvinden, gebeuren
τραβάω/τραβώ, τραβιέμαι trekken, slepen, aantrekken, bekoren, opslorpen, onttrekken ,lijden, ondergaan, betrekken (kopen)
φοράω/φορώ, φοριέμαι dragen (kleren), gedragen worden
ψήνω, ψήνομαι koken, bakken, roosteren
ψάχνω, ψάχνομαι zoeken, doorzoeken, gezocht worden, iets opzoeken
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Artisteer - Web Design Generator
ελληνικά ολλανδικά
αγρυπνάω, αγρυπνώ wakker blijven, een oogje in het zeil houden
αδιαφορώ onverschillig zijn (voor)
αδυνατίζω verzwakken, afmatten, afslanken
βροντάω donderen, bulderen, rammelen
βροντώ donderen, bulderen, rammelen
γυρνάω, γυρνώ keren, draaien, terugkeren
ζω leven
ικετεύω smeken
λεπταίνω afslanken, verdunnen, verfijnen
μπορώ kunnen, mogen
πεινάω, πεινώ honger hebben
πονάω, πονώ pijn hebben, pijn doen, medelijden hebben
προοδεύω vooruitgaan, vorderen, vooruitgang boeken
σπουδάζω studeren, trainen
σωπαίνω zwijgen, het zwijgen opleggen
τρέμω trillen, beven, huiveren
τρομάζω laten schrikken, bang maken, afschrikken
φονάζω. roepen, schreeuwen, doen komen
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Artisteer - DNN Skin Generator
ελληνικά ολλανδικά
γεύομαι proeven, smaken, genieten van
δέχομαι overeenstemmen, accepteren, toestaan
εγγυώμαι waaarborgen, borgstellen
εργάζομαι werken, arbeiden
θυμάμαι zich herinneren
μαίνομαι tieren, razen
περιποιούμαι zorgen voor
πετάγομαι opspringen, weggegooid worden
σκέφτομαι denken, nadenken, overpeinzen
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Artisteer - Drupal Theme Generator