Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Contact Info
an image
Contact
Irene Droppert
Nederlands - Grieks
Vlaardingen-Nederland

De volledige verbuiging in de 1ste, 2de, 4de en 5de naamval. De aanverwante pagina is op de volgende link te vinden: uitgangsvormen van de bijvoegelijke naamwoorden

 • Bijna alle bijvoeglijke naamwoorden op «-ος» volgen dit verbuigings patroon. Dit zijn de meest algemene bijvoeglijke naamwoorden. Ze kunnen het accent op de laatste, de voorlaatste of de derde lettergreep van achter hebben. Het accent blijft over het algemeen op dezelfde lettergreep met uitzondering van enkele vormen in de 2de naamval meervoud, waar het accent een verschuiving kan ondergaan.
 • Hun stam eindigt op een medeklinker of op een klinker zonder het accent, behalve op «-ι».
 • Het valt op dat de uitgangen op «-ος», «-η» and «-ο» identiek zijn aan achtereenvolgens de mannelijke, de vrouwelijke en de onzijdige vormen van de zelfstandige naamwoorden.
 • Deze groep omvat de passieve deelwoorden in de tegenwoordige tijd eindigend op «-όμενος», «-ώμενος» or «-ούμενος», passieve voltooide deelwoorden eindigend op «-μένος», de drie trappen van vergelijking, eindigend op «-τερος», «-τατος» or «-ιστoς» en de rangtelwoorden.
παιδικός - kinderlijk, kinderachtig, jeugdig
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste παιδικός παιδική παιδικό παιδικοί παιδικές παιδικά
2de παιδικού παιδικής παιδικού παιδικών παιδικών παιδικών
4de παιδικό παιδική παιδικό παιδικούς παιδικές παιδικά
5de παιδικέ παιδική παιδικό παιδικοί παιδικές παιδικά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Παιδικά παιχνίδια Kinder speelgoed
Παιδική συμπεριφορά Kinderlijk gedrag
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αγνός zuiver, onschuldig
- ακριβός duur
- αρκετός genoeg, voldoende
- γαλλικός frans
- βραδινός avondlijk, nachtelijk
- γυμνός naakt, ontbloot
- δυνατός sterk, mogelijk
- ηλιακός zonne, solar
- καλός goed
- λεπτός slank, dun
- μακρινός op afstand, ver, afgelegen
- μικρός klein
- μοναδικός uniek, enig
- ναυτικός maritiem, marine
- νεαρός jong
- οικιακός huishoudelijk
- πιθανός waarschijnlijk, vermoedelijk, mogelijk
- σοβαρός ernstig, serieus
- σκοτεινός duister, donker
- σφιχτός strak, bekrompen, stevig
- σωστός correct
- ταπεινός nederig, bescheiden
- τυχερός gelukkig (spel)
- τρελός gek, gekke, dol
- χονδρός dik, grof
μεγάλος - groot, fantastisch, geweldig
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste μεγάλος μεγάλη μεγάλο μεγάλοι μεγάλες μεγάλα
2de μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλων μεγάλων μεγάλων
4de μεγάλο μεγάλη μεγάλο μεγάλους μεγάλες μεγάλα
5de μεγάλε μεγάλη μεγάλο μεγάλοι μεγάλες μεγάλα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
μεγάλο πλήθος ανθρώπων grote menigte mensen
οι μεγάλες δυνάμεις grote mogendheden
φίλη χώρα * bevriende natie
φίλοι ακροατές * beste luisteraars
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- άσπρος wit, blank
- γεμάτος vol, gevuld
- δρασάτος vers
- ίσος gelijk, identiek, recht
- κοίλος uitgehold, hol
- λίγος weinig
- μαύρος zwart, donker
- μέσος middelste, gemiddeld
- ξένος vreemd, onbekend
- ποικίλος bont, gevlekt
- σκέτος zuiver, duidelijk
- φίλος * vriendelijk
      * zie bovenstaande voorbeelden met «φίλος»
άρρωστος - ziek
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste άρρωστος άρρωστη άρρωστο άρρωστοι άρρωστες άρρωστα
2de άρρωστου άρρωστης άρρωστου άρρωστων άρρωστων άρρωστων
4de άρρωστο άρρωστη άρρωστα άρρωστους άρρωστες άρρωστα
5de άρρωστε άρρωστη άρρωστα άρρωστοι άρρωστες άρρωστα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
άρρωστο δέντρο zieke boom
άρρωστη κοινωνία zieke maatschappij
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- άγιος heilige, sint
- ακέραιος geheel, integraal
- ακούραστος onvermoeibaar, onvermoeid
- άσωτος losbandig, onzedelijk, kwistig
- βέβαιος zeker
- βουνισίος van de bergen, hillbilly
- βρώσιμος eetbaar
- δίκαιος eerlijk, rechtvaardig, billijk
- δύσκολος moeilijk, lastig
- έγγαμος getrouwd, gehuwd
- ελεύθερος vrij, ongehuwd
- έξυπνος slim, intelligent
- ήρεμος rustig, vredig
- ήσυχος kalm, rustig
- έτοιμος klaar, gereed
- μάλλινος wollen, van wol
- μονότονος monotoom, vlak
- νόμιμος legaal, legitiem
- ξύλινος houten
- ξύπνιος wakker, uitgeslapen, snugger
- όμορφος prachtig, mooi
- ουράνιος hemels, paradijselijk
- πράσινος groen
- υπόλογος aansprakelijk
- φρόνιμος logisch, verstandig
- χειροκίνητος handmatig
- χρήσιμος bruikbaar, nuttig
 • Met betrekking tot het accent van alle bijvoeglijke naamwoorden is er een sterke tendens het gedurende de gehele verbuiging op dezelfde lettergreep te handhaven, ongeacht wat er gebeurt met de verbuiging van het naamwoord. Maar natuurlijk zijn er ook uitzonderingen.
 • Een van die uitzonderingen komt soms voor bij de genitief meervoud van alle geslachten van de bijvoegelijke naamwoorden met het accent op de derde lettergreep van achter (antepenultimate). Er kan een verschuiving van het accent plaatsinden naar de voorlaatste lettergreep (penultimate). De aanleiding voor deze verschuiving van het accent is wellicht het bevorderen van de welluidendheid.
 • Zo'n zelfde verschuiving komt af en toe voor bij de genitief (2de naamval) enkelvoud en de accusatief (4de naamval) meervoud.
 • Deze verschuivingen zijn normaal als zulke bijvoeglijke naamwoorden verzelfstandigd worden, m.a.w. de bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt als zelfstandige naamwoorden. bv. «ένας πλούσιος» - een rijke man, «μια πλούσια» - een rijke vrouw.
 • De uitgang «-ον» wordt soms gebruikt in de mannelijke accusatief (4de naamval) enkelvoud, voornamelijk zonder zelfstandig naamwoord «Τον ξέρω από μικρόν» - Ik ken hem vanaf jonge leeftijd. In de nominatief en accusatief onzijdig enkelvoud, wanneer een onzijdig bijvoeglijk naamwoord voorkomt met een aanvullende zin of als het bijwoordelijk gebruikt wordt, wordt de meer geleerde uitgang «-ον» ook gebruikt zoals: «Πιθανόν να έρθει» - (het is) waarschijnlijk dat hij (of zij) komt. Het werkwoord «είμαι» wordt weggelaten.
 • Dit type bijvoeglijke naamwoorden met de uitgangen op «-ος, -η, -ο» heeft ook woorden met een stam eindigend op de klinker «-ι». In dat geval zijn ze soms te vinden in het vrouwelijk enkelvoud met de uigang op «-α» en de genitief (2de naamval) op «-ας», zoals «βέβαια» - zeker, stellig
 • Dit verbuigings patroon wordt gebruikt bij de deelwoorden in de tegenwoordige tijd van de passieve vorm eindigend op «-όμενος», «-ώμενος» of «-ούμενος» en bij de voltooide deelwoorden van de passieve vorm eindigend op «-μένος».
 • Het zelfde geldt voor de trappen van vergelijking die eindigen op «-τερος» en de overtreffende trap eindigend op «-τατος» of «-ιστoς».
 • Ook de rangtelwoorden volgen hetzelfde patroon.
 • Bijvoegelijke naamwoorden (incl. de vergrotende en overtreffende trap), waarvan de stam eindigt op «-ρ» hebben soms ook een vrouwelijke vorm eindigend op «-α» bv. «αριστερά» en «δευτέρα».
 • Het enige verschil tussen dit type bijvoeglijke naamwoorden en het bovengenoemde type op «-ος» is dat de vrouwelijke vorm enkelvoud op «-α» en de 2de naamval op «-ας» eindigt. Deze categorie bevat alle bijvoeglijke naamwoorden op «-ος» met een stam die eindigt op «ι», met of zonder accent, en op iedere andere klinker met het accent.
 • Zoals eerder gezegd blijft het accent normaal gesproken op dezelfde lettergreep, maar soms is er toch een verschuiving van de derde lettergreep van achter naar de tweede. Dit gebeurt met name in de formele taal bij de tweede naamval meervoud en ook als een bijvoeglijk naamwoord verzelfstandigd is.
παλιός - oud, versleten, shabby
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste παλιός παλιά παλιό παλιοί παλιές παλιά
2de παλιού παλιάς παλιό παλιών παλιών παλιών
4de παλιό παλιά παλιό παλιούς παλιές παλιά
5de παλιέ παλιά παλιό παλιοί παλιές παλιά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
δρόμοι παλιοί oude straten
παλιά ρούχα oude kleren
τα παλιά de oude tijd
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- γηραιός hoog bejaard, ietwat bejaard
- δεξιός rechts, rechtshandig
- μακρός lang
- παμφαγός omnivoor
- πλωριός voor (naut.)
- πρυμιός achter (naut.)
- ριζιμιός vast geworteld
- σκολιός scheef
κρύος - koud, kil, koel
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste κρύος κρύα κρύο κρύοι κρύες κρύα
2de κρύου κρύας κρύου κρύων κρύων κρύων
4de κρύο κρύα κρύο κρύους κρύες κρύα
5de κρύε κρύα κρύο κρύοι κρύες κρύα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
κρύο νερό koud water
κρύα στάχτη koude as
κρύα χέρια, ζεστή καρδιά. koude handen, warm hart
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αδαμιαίος zeer naakt (adam)
- αεριούχος ** gashoudend
- αθώος onschuldig, naief
- ακμαίος bloeiend, evergiek, florrisant
- άκρος * buitensporig, perfect, volkomen
- αιγαίος eagean
- αρχαίος oud, antiek
- αστείος grappig, geestig
- γενναίος dapper, nobel, edelmoedig, galant
- γκρίζος * grijs
- θείος goddelijk, hemels
- θρήσκος * vroom, godvruchtig
- ιωδιούχος ** jodium houdend
- κακούργος ** crimineel
- καρποφόρος ** vruchtbaar
- λείος glad
- μοντέρνος * modern, hedendaags
- νέος jong, jeugdig, nieuw
- πανούργος ** sluw, slim
- παρθένος * maagd, zuiver
- πράος mild, zachtmoedig
- πτυχιούχος ** gediplomeerd
- ρωμαλέος krachtig, sterk, robuust
- σκούρος * donker
- στείρος * steriel
- στέρφος * onvruchtbaar
- σώος veilig
- τυχαίος toevallig, lukraak
- ωραίος prachtig, mooi
 • Ondanks het voorgeschreven gebruik voor dit type met het accent op de voorlaatste lettergreep, is er nog een groep bijvoeglijke naamwoorden die geen stam hebben eindigend op een klinker, maar toch dit patroon volgen, (zie * boven) Tevens inbegrepen in deze groep zijn de bijvoeglijke naamwoorden met de volgende achtervoegsels «-ούχος», «-φόρος» en
  «-ούργος», (zie ** boven).
καθάριος - rein, net, schoon, eerlijk
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste καθάριος καθάρια καθάριο καθάριοι καθάριες καθάρια
2de καθάριου καθάριας καθάριου καθάριων καθάριων καθάριων
4de καθάριο καθάρια καθάριο καθάριους καθάριες καθάρια
5de καθάριε καθάρια καθάριο καθάριοι καθάριες καθάρια
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
καθάρια μάτια scherpzinnige ogen
καθάριο πρόσωπο net gezicht
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- άγριος wild, gemeen, geweldadig
- άδειος leeg
- αδέξιος onhandig, stuntelig
- άθλιος laag, ellendig
- αίσιος favorable, good
- αιώνιος eternal perpetual
- ανόμοιος ongelijkvormig
- αλλήλεγγυος solidariteit
- αρνίσιος' lamb
- ασημένιος zilver, van zilver
- βελουδένιος fluweelachtig
- βουνίσιος bergachtig
- γαλήνιος vredig, rustig
- δημόσιος publiek
- δόλιος slinks, achterbaks
- επιτήδειος behendig, handig, kundig
- ηλίθιος dom
- ίδιος hetzelfde, identiek, eigen
- ίσιος direct, duidelijk, regelrecht
- καινούριος nieuw
- κούφιος hol, verzonken
- κυκλώπειος cyclopisch
- μαρμαρένιος marmeren
- μέτριος midden, middelmatig, middelgroot
- όμοιος gelijk, zoals, soortgelijk
- όρθιος rechtop, rechtopstaand,
- ουράνιος hemels
- παρόμοιος soortgelijk, gelijksoortig
- περίσσιος buitensporig, overbodig, overtollig
- πλάγιος hellend, schuin
- σάπιος rot, vervallen, slecht
- σιδερένιος ijzer
- σπάνιος zeldzaam, schaars, zelden
- τέλειος compleet, volmaakt
- τεράστιος enorm, reusachtig
- τίμιος eerlijk
- υπόγειος ondergronds, geheim
- χρόνιος permanent, eeuwigdurend, chronisch
 • Opvallend voor dit type bijvoeglijke naamwoorden met de klemtoon op de derde lettergreep van achter, is dat ze veelal op «-ιος» eindigen maar ook de uitgangen «-οιος», «-ειος» en
  «-υιος» komen voor.
 • De bijvoeglijke naamwoorden met de uitgangen «-ένιος» en «-ίσιος» zijn afgeleiden van zelfstandige naamwoorden, bv. «ασημένιος» - zilver of van zilver stamt af van het woord «ασημί» - zilver
 • Bij dit type bijvoeglijke naamwoorden wordt «-ος» ook in een bepaalde context voor de vrouwelijke vorm gebruikt, terwijl de onzijdige vorm normaal «-ο» blijft.
 • Deze eigenaardigheid van de vormleer wordt bepaald door het zinsverband. Bij dit verschijnsel, in de formele, geleerde taal, wordt soms de mannelijke vorm gebruikt om vrouwelijke zelfstandige naamwoorden te wijzigen.
 • Ze zijn van geleerde herkomst uit het Oude Grieks en worden niet gezien als een vaste categorie bijvoeglijke naamwoorden. En sommige bijvoeglijke naamwoorden met het accent op de laatste lettergreep zoals bv. «ειδοποιός» - specifiek hebben zelfs geen afzonderlijke vrouwelijke vormen.
 • In feite is dit fenomeen een overblijfsel van geleerde traditie. Bijvoeglijke naamwoorden voorafgegaan door het negatieve «α» en de meeste samengestelde bijvoeglijke naamwoorden volgen dit patroon. Hoewel sommige van deze bijvoeglijke naamwoorden ook de normale vrouwelijke vormen krijgen.
Uitgangen op: «-ος,-ος/-η,-ο»
ενεργός - actief, werkend
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ενεργός ενεργός/ή ενεργό ενεργόι ενεργόι/ές/ ενεργά
2de ενεργού ενεργού/ής ενεργού ενεργών ενεργών ενεργών
4de ενεργό ενεργό/ή ενεργό ενεργούς ενεργούς/ές ενεργά
5de ενεργέ ενεργέ/ή ενεργό ενεργοί ενεργοί/ές ενεργά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
ενεργοί πολίτες actieve burgers
ενεργό ηφαίστειο actieve vulcaan
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- ανενεργός inactief
- γενεσιουργός generatief
- θερμαγωγός convectief
- ραδιενεργός radioactief
- σιτοπαραγωγός graan producerend
έγγαμος - getrouwd, gehuwd
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste έγγαμος έγγαμος/η έγγαμο έγγαμοι έγγαμοι/ες< έγγαμα
2de έγγαμου έγγαμου/ης έγγαμου έγγαμων έγγαμων έγγαμων
4de έγγαμο έγγαμο/η έγγαμο έγγαμους έγγαμους/ες έγγαμα
5de έγγαμε έγγαμε /η έγγαμο έγγαμοι έγγαμοι/ες έγγαμα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Οι έγγαμοι υπάλληλοι λαμβάνουν ειδικό επίδομα. De getrouwde medewerkers krijgen een speciale toelage.
έγγαμη γυναίκα getrouwde vrouw
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- Ανθρωπόκαινος Anthropoceen
- κάθετος verticaal, steil, spits
- μειόκαινος Mioceen
- ολόκαινος Holoceen
- ολιγόκαινος Oligoceen
- πλειόκαινος Pleioceen
- πλειστόκαινος Pleistoceen
uitgangen op: «-ος,-ος,-ο»
ειδοποιός* - specifiek, onderscheidend, kenmerkend
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ειδοποιός ειδοποιός ειδοποιό ειδοποιοί ειδοποιοί ειδοποιά
2de ειδοποιoύ ειδοποιoύ ειδοποιoύ ειδοποιών ειδοποιών ειδοποιών
4de ειδοποιό ειδοποιό ειδοποιό ειδοποιούς ειδοποιούς ειδοποιά
5de ειδοποιέ ειδοποιέ ειδοποιό ειδοποιοί ειδοποιοί ειδοποιά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
ειδοποιό γνώρισμα onderscheidende eigenschap
ειδοποιός διαφορά kenmerkend verschil
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αγαθοεργός liefdadig, charitatief
- αγαθοποιός weldadige, liefdadig
- κακοποιός crimineel
αεριούχος - koolzuurhoudend
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste αεριούχος αεριούχος αεριούχο αεριούχοι αεριούχοι αεριούχα
2de αεριούχου αεριούχου αεριούχου αεριούχων αεριούχων αεριούχων
4de αεριούχο αεριούχο αεριούχο αεριούχυος αεριούχους αεριούχα
5de αεριούχε αεριούχε αεριούχο αεριούχοι αεριούχοι αεριούχα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
αεριούχα ποτά koolzuurhoudende dranken
αεριούχο μεταλλικό νερό koolzuurhoudend mineraal water
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- εντομοκτόνος insectendodend, insecticide
- ερπυστριοφόρος voorzien van rupsband
- νεκροφάγος aasetend, aasvoedend
- σαρκοφάγος carnivoor, vleesetend
- ωοτόκος eierleggend
έγκυος * - zwanger, drachtig
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste έγκυος έγκυος έγκυο έγκυοι έγκυοι έγκυα
2de έγκυου έγκυου έγκυου έγκυων έγκυων έγκυων
4de έγκυο έγκυο έγκυο έγκυους έγκυους έγκυα
5de έγκυε έγκυε έγκυο έγκυοι έγκυοι έγκυα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
έξι μηνών έγκυος zes maanden zwanger
μένω έγκυος zwanger worden
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αγένειος baardeloos, (fig.) naïef, jeugdig
- προσοφθάλμιος oculair
- υπέγγυος aansprakelijk
 • * Voor dit bijvoeglijke naamwoord wordt in zeldzame gevallen de vrouwelijke vorm «έγκυα» gebruikt, terwijl in het vrouwelijke meervoud het gebruik van «έγκυες» normaler is dan «έγκυοι».
Uitgangen op: «-ος,-ος/α,-ο»
αειφόρος - duurzaam
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste αειφόρος αειφόρος/
αειφόρα
αειφόρο αειφόροι αειφόροι/
αειφόρες
αειφόρα
2de αειφόρου αειφόρου/
αειφόρας
αειφόρου αειφόρων αειφόρων αειφόρων
4de αειφόρο αειφόρο/
αειφόρα
αειφόρο αειφόρους αειφόρους/
αειφόρες
αειφόρα
5de αειφόρε αειφόρε/
αειφόρα
αειφόρο αειφόροι αειφόροι/
αειφόρες
αειφόρα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
αειφόρος ανάπτυξη duurzame ontwikkeling
Το προάγει την αειφόρο ανάπτυξη των μεταφορών. Het promoot de duurzame ontwikkeling van het transport
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αδειούχος op verlof, met verlof, in licentie
- αδηφάγος gulzig, vraatzuchtig
- κεραυνοβόλος bliksem, snel, onverwacht
- νικηφόρος zegevierend, overwinnend
έγγειος - geland, afgeleid van het land
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste έγγειος έγγειος/α έγγειο έγγειοι έγγειοι/ες έγγεια
2de έγγειου έγγειου/ας έγγειου έγγειων έγγειων έγγειων
4de έγγειο έγγειο/α έγγειο έγγειους έγγειους/ες έγγεια
5de έγγειε έγγειε/α έγγειο έγγειοι έγγειοι/ες έγγεια
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
έγγειες βελτιώσεις verbetering van het grondgebied
έγγειος ιδιοκτησία land bezit
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- άβιος levenloos
- βόρειος * noord, noordelijk
- εγκύκλιος circelvormig, circulair
- διαγώνιος diagonaal
- εξωμήτριος buitenbaarmoederlijk
- νότιος * zuiden
- υδρόγειος amfibisch
 • Sommige vrouwelijke zelfstandige naamwoorden eindigend op «-ος» zijn eigenlijk verzelfstandigde bijvoeglijke naamwoorden waarbij het zelfstandige naamwoord dat zij oorspronkelijk wijzigen is weg gelaten, zoals bij «η διαγώνιος» - de diagonaal en «η εγκύκλιος» - de circel
 • * Voor de bijvoeglijke naamwoorden «βόρειος» en «νότιος» worden in enkele gevallen mannelijke vormen gebruikt met vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, zoals «η Βόρειος Αμερική» - Noord Amerika en «η Νότιος Αμερική» - Zuid Amerika. Enkele voorbeelden zijn:
ελληνικά ολλανδικά
Την κατάσταση στη Βόρειο Αμερική. De situatie in Noord Amerika.
Χώρες της Νοτίου Αμερικής. Landen van Zuid Amerika.
Η αποκατάστασή στη βόρειο Κύπρο. De restauratie in Noord Cyprus.
Καταστροφή του περιβάλλοντος στη Νότιο Αφρική. Milieu schade in Zuid Afrika.
ξηρός - droog, dor
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ξηρός ξηρή/ά ξηρό ξηροί ξηρές ξηροί
2de ξηρού ξηρής/άς ξηρού ξηρών ξηρών ξηρών
4de ξηρό ξηρή/ά ξηρού ξηρούς ξηρές ξηρά
5de ξηρέ ξηρή/ά ξηρού ξηροί ξηρές ξηρά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
ξηρός λευκός οίνος droge witte wijn
Ξηροί καρποί droge noten
έχει πολύ ξηρή ατμόσφαιρα er is een zeer droge atmosfeer
ξηρά απόσταξη droge distillatie
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αριστερός links
- ερυθρός * rood, blozend, vermiljoen
- στερεός solide, stevig, geluid
- ωχρός bleek, flets, doodsbleek
- φαιός grijs
- παλαιός oud, versleten
 • * «ερυθρός» behoort eigenlijk in de categorie met de uitgangen op «-ός, -ή, -ό», maar wordt hier vermeld omdat voor sommige namen de «-ά» uitgang wordt gebruikt i.p.v. de «-ή»:
 • H Ερυθρά Θάλασσα - de Rode Zee
 • H Ερυθρά Kίνα - het Rode China
 • η Ερυθρά Hμισέληνος - de rode halfmaan
σκούρος - donker, somber
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste σκούρος σκούρη/α σκούρο σκούροι σκούρες σκούρα
2de σκούρου σκούρης/ας σκούρου σκούρων σκούρων σκούρων
4de σκούρο σκούρη/α σκούρο σκούρους σκούρες σκούρα
5de σκούρε σκούρο/ο σκούρο σκούροι σκούρες σκούρα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
τα βλέπω σκούρα ik zie het somber in
μπλε σκούρο donkerblauw
τα βρίσκω σκούρα op moeilijkheden stuiten
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- λάβρος hevig, driftig
- λάγνος wellustig, wulps, sexy
- νόθος onwettig, onecht
- φρούδος doelloos, hopeloos
δίκαιος - fair, juist, rechtvaardig, rechtmatig, wettig
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste δίκαιος δίκαιη/α δίκαιο δίκαιοι δίκαιες δίκαια
2de δίκαιου δίκαιης/aς δίκαιου δίκαιων δίκαιων δίκαιων
4de δίκαιο δίκαιη/α δίκαιο δίκαιους δίκαιες δίκαια
5de δίκαιε δίκαιη/α δίκαιο δίκαιοι δίκαιες δίκαια
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Δίκαιη κρίση Eerlijk oordeel
Δίκαιος ή αδίκως Terecht of onterecht
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- ακέραιος volledig, onverdeeld
- βέβαιος zeker, vaststaand
- στέρεος stevig, stabiel
-
 • De woorden «στέρεος» en «στερεός» betekenen beiden ongeveer hetzelfde, stabiel, stevig, duurzaam, vast.
 • «στέρεος» wordt gebruikt om weersomstandigheden te beschrijven, om iets te benoemen dat stabiel, solide en duurzaam is of iets te omschrijven dat niet van zijn positie wijkt. Hierbij heeft het gebruik van de «-η», voor de vrouwelijke uitgang, voorrang op de «-α».
 • Bij «στερεός» heeft het gebruik van de «-α» voorrang op de «-η» v.w.b. de vrouwelijke uitgang en het wordt o.a. gebruikt om materiaal te beschijven met een dichte textuur, dat de vorm behoudt wanneer er kracht op toegepast wordt, om vast voedsel en vaste stoffen, zoals bv. ijs, te omschrijven en voor constructies die externe invloeden kunnen weerstaan en enkele geografische namen:
ελληνικά ολλανδικά
Η γέφυρα δεν είναι αρκετά στέρεη De brug is sterk genoeg.
στέρεη απόφαση vast besluit
στέρεη γνώμη goed advies
στερεά τροφή vast voedsel
στερεά Ελλάδα vaste land van Griekenland
Ο πάγος είναι νερό σε στερεά κατάσταση IJs is water in vaste toestand
 • Dit type bijvoeglijke naamwoorden verschilt alleen van het type eindigend op «-ος, -η, -ο», in de vrouwelijke vormen enkelvoud, waar de uitgang «-ια» gebruikt wordt.
 • Het accent blijft de gehele verbuiging op dezelfde lettergreep.
ελαφρός - licht, zacht
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ελαφρός ελαφριά ελαφρό ελαφροί ελαφρές ελαφρά
2de ελαφρού ελαφριάς ελαφρού ελαφρών ελαφρών ελαφρών
4de ελαφρό ελαφριά ελαφρό ελαφρούς ελαφρές ελαφρά
5de ελαφρέ ελαφρός ελαφρός ελαφροί ελαφρές ελαφρά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
ελαφρά ήθη lichte zeden
ελαφριά κουβέρτα lichtgewicht deken
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- γλυκός zoet, zacht, mild
- αλαφρός * licht, zacht
- στριγκός schel, scherp
- ψαρός grijs, grauw, vergrijsd
 • De herkomst van de bijvoeglijke naamwoorden «ελαφρός» en «αλαφρός» is het Oude Griek. Hiervan afgeleid zijn «αλαφρύς» and «ελαφρύς» van oorsprong uit de Middeleeuwen, met een andere verbuiging. De laatste twee worden behandeld bij de groep bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ύς.»
φρέσκος - vers, nieuw
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste φρέσκος φρέσκια φρέσκο φρέσκοι φρέσκες φρέσκα
2de φρέσκου φρέσκιας φρέσκου φρέσκων φρέσκων φρέσκων
4de φρέσκο φρέσκια φρέσκο φρέσκους φρέσκες φρέσκα
5de φρέσκε φρέσκια φρέσκο φρέσκοι φρέσκες φρέσκα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Πρόσεξε, η βαφή είναι φρέσκια ακόμα. Voorzichtig, de verf is nog nat(vers)
φρέσκη μυζήθρα verse kaas
 • Sommige bijvoeglijke naamwoorden met de uitgangen «-κoς», «-κός», «-χός» or «-θός» worden verbogen in de vrouwelijke enkelvoud vorm met «-ια/-ιά» en «-η/-ή».
 • Dit type van de bijvoeglijke naamwoorden verschilt alleen van het type eindigend op «-ος, -ια, -ο» in de vrouwelijke vorm enkelvoud, waar voor enkele bijvoeglijke naamwoorden «-ια/ιά» en «-η/-ή» naar keuze wordt gebruikt. Enkele anderen moeten «-ια/-ιά» gebruiken
 • Het accent blijft de gehele verbuiging op dezelfde lettergreep.
 • Een bijvoeglijk naamwoord als «ζακυνθινός», van lokale herkomst, («Ζάκυνθος» - Zante or Zakynthos) wordt verbogen met «ή» bv. «ζακυθινή μουσική» - Zakynthos muziek, maar het zelfstandige naamwoord is «ή Ζακυνθινιά».
ξανθός - blond, licht
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ξανθός ξανθή/ιά ξανθό ξανθοί ξανθές ξανθά
2de ξανθού ξανθής/ιάς ξανθού ξανθών ξανθών ξανθών
4de ξανθό ξανθή/ιά ξανθό ξανθούς ξανθές ξανθά
5de ξανθέ ξανθή/ιά ξανθό ξανθοί ξανθές ξανθά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
μια ξανθιά, ψηλή κοπέλα een blond, groot(lang) meisje
ξανθή μπίρα lagerbier
ξανθή άμμος white sand
ξανθιά αμμουδιά witte kust
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- γνωστικός cognitief, rationeel, verstandig
- νηστικός hongerig
- νευρασθενικός neurastenisch
- νευρικός nerveus, gejaagd
- παστρικός zuiver, eerlijk, ongecompliceerd
- σερνικός mannelijk
- σπιτικός huisgemaakt, eigen gemaakt
- τραβηχτικός aantrekkelijk, charmant
- υστερικός hysterisch
- φτωχός arm
ζόρικος - wild, moeizaam, moeilijk, lastig, hard
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ζόρικος ζόρικη/ια ζόρικο ζόρικοι ζόρικες ζόρικα
2de ζόρικου ζόρικης/ιας ζόρικου ζόρικων ζόρικων ζόρικων
4de ζόρικο ζόρικη/ια ζόρικο ζόρικους ζόρικες ζόρικα
5de ζόρικε ζόρικη/ια ζόρικο ζόρικοι ζόρικες ζόρικα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
ζόρικη δουλειά moeilijk werk
ζόρικες κουβέντες. lastige gesprekken
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αρβανίτικος albanees
- αρσενικοθήλυκος mannelijk vrouwelijk
- βρόμικος vies, vuil, smerig
- εβραίικος hebreeuws
- ζοριλίδικος moeilijk, dwingend
- .
 • De categorie eindigend op «-ύς, -ιά, -ύ» is vrij klein maar bevat woorden die vaak gebruikt worden.
 • Alle vormen hebben een «-ι-» tussen de stam en de uitgang met uitzondering van de mannelijke en onzijdige vormen enkelvoud in de 1ste, 4de en 5de naamval, inclusief de alternatieve vorm van de 2de naamval.
 • De tweede naamval enkelvoud van de mannelijke en onzijdige vormen worden zelden gebruikt
 • Vormen met uitgangen zoals «-ιού, -ύ en -ιών» worden vaak thuis gebruikt.
βαρύς - zwaar - uitgangen op «-ύς, -ιά, -ύ» *
naamval enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste βαρύς βαριά βαρύ βαριοί/είς βαρείς βαριά
2de βαριού/ύ βαριάς βαριού/ύ βαριών βαριών βαριών
4de βαρύ βαριά βαρύ βαριούς/είς βαριές βαριά
5de βαρύ βαριά βαρύ βαριοί/είς βαριές βαριά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
βαρύ φορτίο zware lading
Bαριά βιομηχανία zware industrie
βαριά νάρκωση zware narcose
βαριά προσβολή zware aanval (beschuldiging)
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αλαφρύς licht, zacht, zwak
- βαθύς diep
- ελαφρύς licht, zacht, zwak
- μακρύς lang
- παχύς vet, zwaarlijvig
- πλατύς languit
- φαρδύς wijd, breed
-
βραδύς - langzaam, traag - uitgangen op «-ύς, -εία, -ύ» *
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste βραδύς βραδεία βραδύ βραδείς βραδείες βραδέα
2de βραδέος βραδείας βραδέος βραδέων βραδειών βραδέων
4de βραδύ βραδεία βραδύ βραδείς βραδείες βραδέα
5de βραδύ βραδεία βραδύ βραδείς βραδείες βραδέα
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε βραδύ ρυθμό. De onderhandelingen worden gevoerd in een traag tempo.
βραδεία καύση langzame verbranding
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αμβλύς suf, saai, simpel
- βραχύς beknopt, kort
- δασύς dicht, bossig, behaard
- δριμύς bitter, ruw, hard, streng
- ευθύς gelijk, direct, onmiddelijk
- ευρύς ver
- θρασύς onvoorzichtig
- οξύς scherp, acuut
- ταχύς snel, vlug, rap
 • Het type bijvoeglijke naamwoorden met de uitgang op «-ύς, -εία, -ύ» bevat de meeste vormen uit het Oude Grieks, meestal gebruikt in stereotiepe uitdrukkingen met een typische stijl en van literaire oorsprong.
 • Dit type wordt voornamelijk gebruikt in technische and formele teksten.
 • De typische stijl met uitgangen als «-έος en -έων» van de tweede naamval worden in wetenschappelijke uitdrukkingen gebruikt.
ουρανής - hemelsblauw-uitgangen op «-ής, -ιά, -ί» *
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ουρανής ουρανιά ουρανί ουρανιοί ουρανιές ουρανιά
2de ουρανιού/ή ουρανιάς ουρανιού/ί ουρανιών ουρανιών ουρανιών
4de ουρανή ουρανιά ουρανί ουρανιούς ουρανιές ουρανιά
5de ουρανή ουρανιά ουρανί ουρανιοί ουρανιές ουρανιά
Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
το ουρανί χρώμα de blauwe kleur
Τζορτζ Κλούνεϊ φορούσε ουρανί ντένιμ πουκάμισο και τζηνς. Georg Clooney droeg een blauw denim hemd en jeans.
Bijvoegelijke voornaamwoorden met dezelfde verbuiging:
- ασημής zilveren
- βιολετής violet
- βυσσινής karmozijn
- δαμασκηνής pruimen
- θαλασσής licht blauw
- ζερβής links
- καναρινής licht geel
- κανελής taankleurig, geelbruin
- καφετής bruin, koffiebruin
- κρεμεζής karmozijn rood
- κεραμιδής roodachtig bruin
- λαδής olijf kleur
- λαχανής geel groen
- λεμονής citroengeel
- λουλακής indigo blauw
- μαβής purper, violet
- μελανής inkt (zwart)
- μελής honingkleurig
- μελιτζανής aubergine, diepe purperen kleur
- μενεξεδής mauve, licht paars
- μολυβής loodkleurig
-πορτοκαλής oranje
- ρουμπινής robijn
- σοκολατής chocoladebruin
- σταχτής grijs, zilver grijs
- τριανταφυλλής roze
- τσαγαλής groenachtig
- φιστικής pistache groen
- χρυσαφής goudgeel
 • * Al de bijvoeglijke naamwoorden, van de laatste drie types, hebben hun klemtoon op de laatste lettergreep (oxytoon)
 • De tweede naamval (genitief) van het mannelijke en onzijdige enkel en meervoud wordt zelden gebruikt.
 • Vormen met uitgangen zoals «-ιού, -ύ en -ιών» worden vaak thuis gebruikt.
τεμπέλης - lui - uitgangen op «ης, α, ικο»
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste τεμπέλης τεμπέλα τεμπέλικο τεμπέληες τεμπέλες τεμπέλικα
2de τεμπέλη τεμπέλας τεμπέλικου τεμπέληδων -- τεμπέλικων
4de τεμπέλη τεμπέλα τεμπέλικο τεμπέληδες τεμπέλες τεμπέλικα
5de τεμπέλη τεμπέλα τεμπέλικο τεμπέληδες τεμπέλες τεμπέλικα
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
τεμπέλα γυναίκα luie vrouw
Οι τεμπέληδες δεν προκόβουν. Luiaards gedijen niet.
Adjectives with the same declension:
- βρομιάρης obsceen, seksueel
- γκρινιάρης chagrijnig, humeurig
- ζαβολιάρης ondeugend, ongemanierd
- ζηλιάρης jaloers
- κατεπγάρης schalk, schelmachtig
- κατσούτφης sip, somber
- κοντούλης kort
- κουτσομπόλης pratend, roddelend
- μικρούλης zeer klein
- μπατίρης berooid, straatarm
- παραπονιάρης huilend, jammerend
- πεισματάρης koppig, verbeten
- τσαχπίνης uitdagend, kokette
- τσιγκούνης grierig, vrekkig
- χαδιάρης speels
- χρονιαρης eenjarig
- φτωχούλης arme kleine
- ψωριάρης schurftig
 • Deze groep heeft een gemengd verbuigings patroon verdeeld over een aanzienlijk aantal bijvoeglijke naamwoorden, die bijna allemaal een fysieke verschijningsvorm, karakter, stemming en humeur weergeven.
 • Het accent blijft de gehele verbuiging op de laatste lettergreep van de stam.
 • De mannelijke en vrouwelijke vormen corresponderen met de betreffende zelfstandige naamwoord vormen, terwijl bij de onzijdige vormen het achtervoegsel «ικο» komt dat het verbuigings patroon van vele bijvoeglijke naamwoorden van de groepen «-ος, -η, -ο», «-ος, -α, -ο» en «-ος, -ια, -ο» volgt.
 • Dit type bevat alle bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-άρης» en «-ούλης». De laatste uitgang heeft nog een alternatieve onzijdige vorm zoals b.v.«μικρούλι»
 • Samengestelde bijvoeglijke naamwoorden, waarvan het tweede gedeelte een deel van het lichaam weergeeft, behoren tot deze groep. Zie volgend schema:
achtervoegsel samengest.bvnw Nederlands
-λαίμης κοντολαίμης korthalzig
μακρολαίμης langhalzig
-μάλλης ξανθομάλλης blondharig
μακρομάλλης langharig
σφουρομάλλης krulharig
-μάtης ανοιχτομάτης met open ogen, klaarwakker
γαλανομάτης blauwogig
μαυρομάτης zwartogig
-μύtης κουτσομύτης met mopsneus
ψηλομύτης snobbistisch
-πόδης στραβοπόδης kluts-knieën, o-benen
-φρύδης μαυροφρύδης met zwarte wenkbrauwen
-χέρης ανοιχτοχέρης vrijgevig, scheutig
 • Enkele van bovengenoemde samengestelde bijvoeglijke naamwoorden hebben ook andere vrouwelijke vormen b.v. «ξανθομαλλούσα» οf «ξανθομαλλού» en «μαυτροματούσα» of «μαυροματού», die niet zo normaal zijn en gewoonlijk in de dichtkunst (poëzie) gebruikt worden.
γουρλής - gelukkig (spel), fortuinlijk - uitgangen op «-ής, -ού, -ήδικο»
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste γουρλής γουρλού γουρλήδικο γουρλήδες γουρλούδες γουρλήδικα
2de γουρλή γουρλούς γουρλήδικου γουρλήδων γουρλούδων γουρλήδικων
4de γουρλή γουρλού γουρλήδικο γουρλήδες γουρλούδες γουρλήδικα
5de γουρλή γουρλού γουρλήδικο γουρλήδες γουρλούδες γουρλήδικα
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
Αυτός φημίζεται για το πόσο γουρλής είναι. Hij is beroemd om hoe fortuinlijk hij is.
γουρλής άνθρωπος gelukkig mens
Bijvoeglijke naamwoorden met dezelfde verbuiging:
- καβγατζής ruzieachtig, twistziek
- καταφερτζής volhardend
- μερακλής enthousiast, gemotiveerd
- μπελαλής problematisch
- μπεσαλής betrouwbaar, te vertrouwen
- τζαμπατζής profiterend
 • Deze kleine groep expressieve bijvoeglijke naamwoorden lijkt op bovenstaande categorie met de uitgangen op «-ης, -α, -ικο». In het bijzonder door de twee extra lettergrepen van de onzijdige vorm. Dit type heeft echter het accent op de laatste lettergreep. De meerderheid hebben eigenlijk de mannelijke vorm eindigend op «-άς», dat hieronder op deze pagina wordt genoemd. Hier zijn de uitgangen «-λής» en «-ζτής» beschreven.
 • De bijvoeglijke naamwoorden van deze verbuiging hebben dezelfde uitgangen voor mannelijk en vrouwelijk enkelvoud en een aparte onzijdige vorm. Houd er rekening mee dat beide voorbeelden hieronder verschillende accent patronen hebben.
ευτυχής - gelukkig - uitgangen op «-ής, -ής, -ές»
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ευτυχής ευτυχής ευτυχές ευτυχείς ευτυχείς ευτυχή
2de ευτυχούς ευτυχούς ευτυχούς ευτυχών ευτυχών ευτυχών
4de ευτυχή ευτυχή ευτυχές ευτυχείς ευτυχείς ευτυχή
5de ευτυχή ευτυχή ευτυχές ευτυχείς ευτυχείς ευτυχή
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας γνωρίζω. Ik ben bijzonder blij om u te leren kennen.
Ευτυχείς οι γονείς που έχουν καλά παιδιά. Gelukkige ouders die goede kinderen hebben.
Adjectives with the same declension:
- αβλαβής onschadelijk, schadeloos
- αγενής onbeleefd, onhoffelijk, onbeschoft
- ακριβής exact, accuraat, precies
- αληθής waar, juist
- δημοφιλής populair
- διεθνής internationaal
- διετής tweejarig
- δυστυχής ongelukkig
- ειλικρινής eerlijk, oprecht, openhartig
- εμβριθής diepgaand
- εμφανής duidelijk, opvallend
- επαρκής voldoende, toereikend, adequaat
- επιμελής ijverig, naarstig
- επιεικής vergevensgezind, toegeeflijk
- επικερδής winstgevend, rendabel
- ευγενής edel, vriendelijk, hoffelijk
- ευλαβής vroom, godsdienstig
- ευσεβής vroom, godvrezend
- μεγαλοπρεπής majestueus, indrukwekkend
- παρεμφερής gelijk, gelijksoortig
- πολυτελής luxueus
- πρωτοετής eerstejaars
- σαφής duidelijk, expliciet, definitief
- συγγενής gerelateerde, aangeboren
- συνεπής consistent, consequent
- συνεχής doorlopen, voortdurend, onafgebroken
- τριμελής driekoppig
- τριμερής driedelig
- υγιής gezond
- ψευδής leugenachtig, vals, onjuist
συνήθης - gewoon, gebruikelijk, gewoonlijk - uitgangen op «-ης, -ης, -ες»
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste συνήθης συνήθης σύνηθες συνήθεις συνήθεις συνήθη
2de συνήθους συνήθους συνήθους συνήθων συνήθων συνήθων
4de συνήθη συνήθη σύνηθες συνήθεις συνήθεις συνήθη
5de συνήθη συνήθη σύνηθες συνήθεις συνήθεις συνήθη
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
οι συνήθεις ύποπτοι de gebruikelijke verdachten
σύνηθες φαινόμενο gewoon verschijnsel
Adjectives with the same declension:
- αυθάδης uitdagend, brutaal
- αυτάρκης zelfvoorzienend
- επιμήκης langwerpig
- κακοήθης goddeloos, kwaadaardig
- καλοήθης goedaardig, onschuldig
- κλινήρης bedlegerig
- πλήρης compleet, voltooid
- φρενήρης waanzinnig
 • Voor «ακριβής» en «συνήθης» zijn er alternatieve, minder formele vormen, voor de genitief enkelvoud, eindigend op «-η» bijv. «ακριβή» en «συνήθη». Ze worden gezien als onjuist, omdat ze vaker voorkomen voor de mannelijke vormen dan voor de vrouwelijke en onzijdige. In feite wordt de uitgang «-ους» geleerd op scholen, maar is de vorm eindigend op «-η» de meest voorkomende en gebruikte vorm in de omgangstaal.
 • De bijvoegelijk naamwoorden «φρενήρης» en «πλήρης», die eigenlijk bij het type «συνήθης» behoren zijn uitzonderingen, omdat het accent bij de gehele verbuiging van het onzijdige enkelvoud op dezelfde lettergreep blijft.
 • De vocatieve vormen (5de naamval) worden over het algemeen niet gebruikt.
ζωώδης - beestachtig, bruut
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ζωώδης ζωώδης ζωώδες ζωώδεις ζωώδεις ζωώδη
2de ζωώδους ζωώδους ζωώδους ζωώδων ζωώδων ζωώδων
4de ζωώδη ζωώδη ζωώδες ζωώδεις ζωώδεις ζωώδη
5de ζωώδη ζωώδη ζωώδες ζωώδεις ζωώδεις ζωώδη
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
την ζωώδη πλευρά de dierlijke kant
Έχει μια τάση να ενδίδει στα ζωώδη ένστικτά της. Ze heeft de neiging toe te geven aan haar dierlijke instincten.
Bijvoeglijke naamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αγαλματώδης statige, mooi als een standbeeld
- αγχώδης gestrest, bezorgd, zenuwachtig
- αιματώδης rossig, bloedrood, roodachtig
- ακανθώδης doornig, stekelig, gevaarlijk, lichtgeraakt
- δαιδαλώδης ingewikkeld, als een doolhof
- δηλητηριώδης giftig, vergiftigd
- ερεβώδης donker
- θηριώδης gewelddadig, woest, monsterlijk
- κονδυλώδης knoestig, knolachtig
- ουσιώδης essentieel, aanzienlijk, materieel
- παρομιώδης legendarisch, spreekwoordelijk, beroemd
- στοιχειώδης elementaιρ
- υποτυπώδης' basisch, fundamenteel, onontwikkeld, embryonaal
 • Bij deze bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ώδης» verschuift het accent in de genitief niet.
βλακώδης - dom, stom
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste βλακώδης βλακώδης βλακώδες βλακώδεις βλακώδεις βλακώδη
2de βλακώδους βλακώδους βλακώδους βλακωδών βλακωδών βλακωδών
4de βλακώδη βλακώδη βλακώδες βλακώδεις βλακώδεις βλακώδη
5de βλακώδη βλακώδη βλακώδες βλακώδεις βλακώδεις βλακώδη
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
Tο κείμενο αυτό είναι βλακώδες και κακογραμμένο Deze tekst is dom en slecht geschreven.
Mου έδωσε μια βλακώδη απάντηση. Er werd mij een stom antwoord gegeven.
Adjectives with the same declension:
- αγχώδης gestrest, bezorgd, zenuwachtig
- αεριώδης gasachtig, vluchtig
- αφθώδης aften (mondzweer)aphthous
- αφρώδης sprankelende, koolzuurhoudende
- βραχώδης rotsachtig, steil
- δημώδης gemeenzaam, volks
- θεμελιώδης fundamenteel
- θορυβώδης luidruchtig, luid, lawaaierig
- ιώδης violet, paars, lila, mauve
- κολλώδης kleverig, plakkerig
- καταρρακτώδης torrential stromend, ontstuimig
- κτηνώδης bruut, beestachtig (dierlijk gedrag)
- λιπώδης vet
- λοιμώδης besmettelijk, aanstekend
- μυστηριώδης misterieus
- νευρώδη pezig, krachtig
- ξυλώδης houtachtig
- παιδαριώδης kinderlijk, naief
- πετρώδης steenachtig
- ποώδης kruidachtig, lommerrijk
- σκιώδης schaduwrijk, schimmig
- φλοιώδης schorsig
- φρικώδης schrikbarend, gruwelijk
- χυμώδης sappig, voluptueus
 • Bij deze bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ώδης» verschuift het accent in de genitief meervoud.
λογάς - pocherig, veel pratend, blufferig, roddelend
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste λογάς λογού λογάδικο/ούδικο λογάδες λογούδες λογάδικα/ούδικα
2de λογά λογούς λογάδικου/ούδικου λογάδων λογούδων λογάδικων/ούδικων
4de λογά λογού λογάδικο/ούδικο λογάδες λογούδες λογάδικα/ούδικα
5de λογά λογού λογάδικο/ούδικο λογάδες λογούδες λογάδικα/ούδικα
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
Tι λογού γυναίκα πήρες, πώς την ακούς κάθε μέρα. Waarom neem je een kwebbelende vrouw, hoe hoor je haar elke dag aan.
Αγνοούν τις λογούδικα άτομα. Ze negeren de kwebbelende mensen.
Adjectives with the same declension:
- κοιλαράς dikbuikig
- παραμυθάς garen spinnend
- πολυλογάς kletserig, babellend
- υπναράς slaperig
- φαγάς gulzig, vraatzuchtig
- φωνακλάς luidkeels
 • Dit type heeft een betrekkelijk klein aantal expressieve bijvoeglijke naamwoorden met de mannelijke uitgang enkelvoud op «-ας». Het behoort ook tot het type met de uitgangen op
  «-ης,-ου,-ηδικο». Zij hebben ook de vrouwelijke vorm met de uitgang op «-ού».
οξύνους - scherpzinning, waarnemend, opmerkzaam
nv. enkelvoud meervoud
mannelijk vrouwelijk onzijdig mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste οξύνους οξύνους οξύνουν οξύνοες οξύνοες οξύνοα
2de οξύνου οξύνου οξύνου οξυνόων οξυνόων οξυνόων
4de οξύνου οξύνου οξύνουν οξύνοες οξύνοες οξύνοα
5de -- -- -- -- -- --
Examples:
ελληνικά ολλανδικά
Αυτός είναι ένας αγόρι πολύ οξύνους. Hij is een zeer schrandere jongen.
Είναι γνωστή για οξύνοες απαντήσεις της Zij staat bekend om haar scherpzinnige antwoorden.
Bijvoeglijke naamwoorden met dezelfde verbuiging:
- αγχίνους wijs, scherpzinnig, intelligent
- αμβλύνους bijziend, slechtziend
- άνους saai, hersenloos, leeghoofdig
- άπνους ademloos
- βαθύνους diepzinnig
- βραδύνους stompzinning, traag van begrip
- δύσνους langzaam (leren)
- εύνους begunstigd, bevoorrecht
- κρυψίνους geheimzinnig, terughoudend