Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
an image

Irene Droppert
Nederlands -
Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Nederlands Grieks
leuk, fijn χάρηκα
hallo (telefoon) λέγετε
het is verboden απαγορεύετε
het is toegestaan επιτρέπετε
vind jij, vindt u het leuk, lekker? σου, σας αρέσει;
ja, ik vind het leuk ναι, μου αρέσει
gefeliciteerd χρόνια πολλά
het geeft niet δεν πειράζει
zegt u me alstublieft ..... πέστε μου, σας παρακαλώ.....
zeg me alstublieft..... πες μου, σε παρακαλώ.....
OK εντάξει *
OK, laten we gaan. εντάξει πάμε
jammer dat ..... κρίμα που.....
het is koud κάνει κρύο
wat kunnen we er aan doen? τι να κάνουμε;
wat kan ik er aan doen? τι να κάνω;
comme ci, comme ca έτσι κι έτσι
waar ga je heen? που πηγαίνεις;
boodschappen doen κάνω ψώμια
er is veel volk έχει πολύ κόσμο
kijk! κοίτα!
hoeveel kost het? πόσο κάνει;
hier staat de prijs εδώ γράφει την τιμή
nog iets van je dienst? τίποτ' άλλα;
laten we eens kijken να δούμε
heus? werkelijk? αλήθεια;
totaal όλο
kan het? gaat het? γίνεται;
natuurlijk (waarom zou het niet gaan?) πώς δεν γίνεται;
het gaat niet δεν γίνεται
wacht u even περιμένετε λίγο
wacht (je) even περιμένεις λίγο
laten we wachten ας περιμένουμε
in een minuut is het klaar σ'ένα λεπτό είναι έτοιμα
smakelijk eten! καλή όρεξη!
wat zal ik je zeggen? τι να σου πω;
alles wat je wilt απ'όλα, ό τι θέλεις
wat bv.? (engels: like what?) σαν τι;
weet ik veel ξέρω κι εγώ
ik bel op κάνω τηλεφώνημα
het is uitgesloten αποκλείεται
we halen het wel προφταίνουμε
wees niet ongerust μην ανησυχείς
wat is er aan de hand? τι τρέχει;
het zal wel gaan μου θα πάει
dankzij jou! χάρη σε σένα
wees dankaar έχε χάρη
veel geduld καλή υπομονί
veel plezier καλή διασκέδαση
het geeft niet δεν πειράζει
jij vergist je κάνεις λάθος
u vergist zich κάνετε λάθος
begrijp je? κατάλαβες;
begrijp je wat ik zeg? κατάλαβες τι είπα;
nee, ik begrijp het niet όχι δεν κατάλαβα
Ik weet het niet! δεν ξέρω!
begrijpt u? begijpen jullie? καταλάβατε;
ja ik begrijp het κατάλαβα
ja wij begrijpen het καταλάβαμε
sorry! of pardon! με συγχωρείτε!
sorry! (na een gemaakte fout) συγνώμη!
geen problem κανένα πρόβλημα
lange tijd niet gezien χρόνια και ζαμάνια
ik mis je! μου έλειψες!
kunt u het alstublieft herhalen? μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ;
wilt u iets langzamer spreken? μπορείτε να μιλάτε πιο αργά;
wilt u het opschrijven? μπορείτε να το γράψετε;
wat is dit? τι είναι αυτό;
hoe heet dit in het Grieks? πως λέγεται αυτό στα Ελληνικά;
mijn Grieks is niet goed τα Ελληνικά μου δεν είναι καλά
hoe zeg je dank je wel in het Grieks? πως λές «ευχαριστώ» στα Ελληνικά;
wat betekent dit woord in het Nederland? τι σημαίνει αυτή η λέξη στον ολλανδικό;
je Grieks is goed τα Ελληνικά σου είναι καλά
ik heb een accent έχω ξενική προφορά
je spreekt zonder accent μιλάς σαν ντόπιος
ik oefen alleen te weinig το μονό που μου λείπει είναι η εξάσκηση
is er nieuws? Τι νέα?
niets nieuws τίποτα το καινούργιο
ik zal je met plezier helpen θα είναι χαρά μου να σε βοηθήσω
ik dank je hartelijk σε ευχαριστώ πολύ
graag gedaan! παρακαλώ!
op uw gezondheid! εις υγείαν σας!
gezondheid op .....! με γειά για ......!
proficiat! χρόνια πολλά!
insgelijks επίσης
in goed vertrouwen καλή τη πίστει *
veel succes! καλή επιτυχία!
condoleances τα συλληπητήρια
gecondoleerd συλλυπητήρια
felicitaties τα συγχαρητήρια
gefeliciteerd συγχαρητήρια
vele wensen τα συγχαρητήρια μου
beterschap! περαστικό σου! μάτια μου!
ik wens je een spoedig herstel! σου εύχομαι γρήγορη ανάρρωση!
lang zal ze leven je vriendin! να σου ζήσει η φίλη σου!
ik wens je het allerbeste! σου εύχομαι ό, τι καλύτερα!
geluk gewenst! (engels: good luck!) καλή επιτυχία!
wat moest ik zeggen? τι θα έπρεπε να πω;
maak je geen zorgen! μην στεναχωριέσαι!
Ik ben het met je eens! συμφωνώ μαζί σου!
is dat verkeerd? είναι λάθος αυτό;
is dat juist? είναι σωστό αυτό;
kun je mij je telefoonnummer geven? μου δίνεις το τηλέφωνο σου;
kun je mij je e-mail adres geven? μου δίνεις το e-mail σου;
wil je mee gaan wandelen? θες να πάμε για περπάτημα;
ik wil je voor een etentje uitnodigen! θες να πάμε να φάμε μαζί!
wil je me meer over jezelf vertellen? θες να μου πεις περισσότερα για εσένα ;
ben je getrouwd? είσαι παντρεμένη;
wil je met me trouwen? θα με παντρευτείς;
ik maak een grapje! αστειεύομαι!
je bent erg aardig! είσαι πολύ ευγενικός!
ik ben serieus! μιλάω σοβαρά!
ben je single? είσαι μόνη;
ik ben getrouwd! είμαι παντρεμένη!
ik ben niet geïnteresseerd! δεν ενδιαφέρομαι!
wat is er met je aan de hand? τι έχεις;
op basis (van) βάσει *
in de afwezigheid (van) ελλείψει *
dichterlijke vrijheid ποιητική αδεία *
in aanwezigheid van παρυσία *
ben je gek geworden? τρελός είσαι;
laat me met rust! άσε με ήσυχο!
schiet op!, haast je! κάνε γρήγορα!
gezegend ben je! (engels: God bless!) γείτσες!
het allerbeste gewenst! σου εύχομαι τα καλύτερα!
God zij dank δόξα τω Θεώ *
in afwezigheid van, bij gebrek aan απουσία *
dit is nonsens! αυτό είναι απίθανο!
complimenten! ευχές!
krachtens δυνάμει *
tot elke prijs πάση θυσία *
dit is onzin!, dit is niet goed! είναι απαίσιο!
oh mijn God! Θέε μου!
in natura φύσει *
oh hemel, ik doe/heb het fout! ωχ, έκανα λάθος!
ga uit mijn ogen! χάσου από τα μάτια μου!
feitelijk, in werkelijkheid πραγμάτι *
in praktijk έργω *
via μέσω *
τοις μετρητοίς * contant
τοις εκατόν * per honderd
* Zinsdelen en uitdrukkingen uit het Oude Grieks

De oude 3de naamval (de datief) overleefde in een aantal vaste bijwoordelijke uitdrukkingen. Hoewel de datief sinds lange tijd geen functie meer heeft in de spreektaal zijn er toch een paar overblijfsels in de vorm van cliche's en vaststaande zinsdelen.

Nederlands Grieks
bij: ontkenning en ongeloof χμ!, μπα!, αμ δε!
bij: vragen, raadselachtigheid en verwondering α!, ο!, μπα!, ε!
bij: bewondering α!, ποπό!, ω!
bij: ironie, sarcasme, spot ε!, ου!
bij: wensen μακάρι!, είθε!, άμποτε
bij: prijzen, loven, waarderen μπράβο!, εύγε!, ζήτω!
bij: pijn, spijt αχ!, ω!, αμάν!, άου!, οχ!, όχου!, αλίμονο!, αλί!, α!
bij: ophitsen, aanzetten in tegenstelling άντε!, ε!, άμε!, μαρς!, στοπ!, σουτ!
bij: vreugde χα, χα, χα!
bij: bespotten ε!, ου!
bij: verdriet, weerzin ε!, ου!, ουφ!, πα πα πα!
De volgende opschriften zul je vaak zien, als je onderweg bent in Griekenland:
  • Επιτρέπεται να περάσεις - inhalen toegestaan
  • Αδιέξοδο - doodlopende weg
  • Διερχόμενη κυκλοφορία - doorgaand verkeer
  • Μονόδρομος - eenrichtingsverkeer
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα - verboden te roken