Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
>Lionas Bay, Naxos

Lionas, a very quiet bay on the Cyclade island Naxos.

Dansen tijdens het middag maal.

an image

Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Op enkele uitzonderingen na is er voor de meeste bijvoeglijke vormen maar één manier om een overeenkomend bijwoord te vormen. De twee uitgangen voor deze bijwoorden zijn «-α» en «-ως» en dan zijn er nog enkele onregelmatige vormen.

Bijwoorden op «-α» zijn gelijk aan het onzijdige meervoud (1ste- en 4de naamval) van de overeenkomende bijvoegelijke naamwoorden.

Dit type bijwoorden is verkregen van de bijvoeglijke naamwoorden eindigend (mnl., vrl. & onz.) op:

 • 1. «-ος, -η, -ο» (incl. passieve deelwooren in de verleden tijd)
 • 2. «-ος, -ια, -ο»
 • 3. «-ύς, -ιά, -ύ»
 • 4. «-ης, -α, ικο»
 • 1+2.Enkele bijwoorden van de bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ος»:
fel, heftig άγρια
genadeloos αλύπητα
langzaam, laat αργά
zoet γλυκά
luid, hardop δυνατά
tevergeefs, nutteloos μάταια
mondeling προφορικά
zelden, zeldzaam σπάνια
specifiek συγκεκριμένα
goedkoop φτηνά
armoedig, armzalig φτωχά
separately gescheiden χωριστά

Enkele bijvoeglijke naamwoorden met de uitgang eindigend op «-ος» hebben alternatieve bijwoorden met de uitgang op «-ως.

 • 3.Enkele bijwoorden van de bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ύς»:
deeply diep, diepzinnig βαθιά
heavily, gravely zwaar, donker βαριά
far away ver weg βαθιά
 • 4. Enkele bijwoorden van de bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ης»:
angstvallig ζηλιάρικα
nors κατσούφικα
koket, behaagziek τσαχπίνικα
Enkele voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Και βέβαια θα το κάνεις. Maar natuurlijk doe ik het.
Γιατί νιώθω ξαφνικά τόσο μεγάλη. Waarom voel ik me opeens zo oud.
Αυτό δεν κοστίζεις φτηνά. Dat komt je duur te staan.
Μείνε μακριά απ’ τον άντρα μου. Blijf uit de buurt van mijn man.
Ποσο βαθιά περπατήσαμε στο δάσος. Hoe ver (diep) wandelden we in het bos.
Τους κοιτάχτηκε ζηλιάρικα. Hij bekeek hen afgunstig.
Tον θεωρείται και πολύ κατσούφika. Hij wordt beschouwd als zeer nors.
 • Bovengenoemde bijwoorden zijn afgeleid van de volgende bijvoeglijke naamwoorden:
 • «βέβαιος» - zeker, vaststaand
 • «ξαφνικός» - opeens, abrupt, plotseling
 • «φτηνός» - goedkoop
 • «μακρύς» - lang (vorm en afstand)
 • «βαθύς» - diep, diepgaand
 • «ζηλιάρης» - jaloers
 • «κατσούφης» - nors, somber

Dit type bijwoorden wordt dus gevormd van het onzijdige meervoud in de 1ste- en 4de naamval van de overeenkomende bijvoeglijke naamwoorden.

Bijwoorden op «-ως» worden verkregen van de bijvoeglijke naamwoorden eindigend (mnl., vrl. & onz.) op «-ης, -ης, -ες»

Deze bijvoeglijke naamwoorden hebben twee uitgangen nl. «-ης» voor mannelijk en vrouwelijk en «-ες» voor onzijdig. Het accent van het gevormde bijwoord komt op dezelfde lettergreep als bij het bijvoeglijke naamwoord in de 1ste naamval van het mannelijk enkelvoud. (met uitzondering van de bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ώδης» waarbij het accent van het gevormde bijwoord naar de laatste lettergreep verschuift).

Voorbeelden:
ελληνικά ολλανδικά
Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει μέσα. Ik weet niet wat er precies in zit.
Δυστυχώς είναι πολύ αργά γι' αυτό. Helaas is het daar erg (te) laat voor.
Ευτυχώς έχει εσένα να τον βοηθάς. Gelukkig heeft hij jou om hem te helpen.
Είναι εμφανώς αρκετά παλιό. Het is duidelijk heel oud.
Ιδεωδώς, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν κατάλληλη. Idealiter zou deze persoon geschikt zijn.
Συνήθως αυτό δεν είναι πρόβλημα. Gewoonlijk is dat geen probleem.
Όλοι εδώ δουλεύουν πυρετωδώς από την τελευταία στιγμή. Hier werkt iedereen heel hard tot de laatste minuut.

Genoemde bijwoorden zijn afgeleid van bijvoegelijke naamwoorden
op «-ης» («-ες»):

 • «ακριβής» - precies, exact
 • «δυστυχής» - ongelukkig
 • «ευτυχής» - gelukkig
 • «εμφανής» - duidelijk, ongetwijfeld
 • «ιδεώδης» - ideaal
 • «συνήθης» - gewoon, gemiddeld, gebruikelijk
 • «πυρετώδης» - hectisch, koortsachtig

Deze bijwoorden krijgen het accent op dezelfde lettergreep, zoals bij de overeenstemmende bijvoeglijke naamwoorden (voor «ιδεωδώς» en «πυρετωδώς» gevormd van «ιδεώδης» en «πυρετώδης» zie bovenstaande opmerking over de uitgang «-ώδης»)

Zoals gezegd zijn sommige bijwoorden die eindigen op «-ως» afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op «-ος».

Hierboven is al vermeld dat er bijwoorden met de uitgang op «-α» gevormd worden van bijvoeglijke naamwoorden eindigend op «-ος». Tesamen met de volgende alternatieve bijwoorden, eindigend op «-ως» ontstaan dus dubbele bijwoorden, zoals:

 • «βέβαια-βεβαίως» - natuurlijk, zeker
 • «άσχετα-ασχέτως» - ongeacht
 • «άδικα-αδίκως» - onrechtvaardig
 • «σπάνια-σπανίως» - zeldzaam
 • «κύρια-κυρίως» - hoofzakelijk, voornamelijk
 • «ίδια-ιδίως» - vooral, in het bijzonder
 • «απόλυτα-απολύτως» - compleet, volledig

Ze verschillen bij niet in betekenis en gebruik. In de «-ως» vormen vindt een verschuiving van het accent plaats van de antepenultimate (3de lettergreep van achter) naar de enultimate (de voorlaatste lettergreep). Het gebruik van deze bijwoorden was in het verleden beperkt tot de katharevousa (geleerde taal), maar ze worden nu min of meer vaker gebruikt, aan de ene kant omdat de verschillende schrijf en stijl nuances zijn vergemakkelijkt, aan de andere kant in de formele tekst om specifieke stijl redenen. Om eventuele verwarring te voorkomen als ze in een zin genoemd worden in de onzijdige 1ste en 4de naamval meervoud met een onzijdig bijvoeglijk naamwoord, eindigend op «-α», heeft de «-ως»-uitgang de voorkeur.

De betekenis van de volgende zinnen kan bijvoorbeeld voor verwarring zorgen:

«δύο συνημμένα σπάνια έγγραφα»
(«συνημμένα» kan hier ook voor een bijv.vnw. aangezien woorden)
twee aangehechte zeldzame documenten
«δύο συνημμένως σπάνια έγγραφα»
(met de «-ως» vorm is het duidelijk dat het bijwoord bedoeld wordt)
twee bijgesloten (in de envelop) zeldzame documenten
«δύο σπάνια αρχικά νομίσματα»
(«σπάνια» kan hier ook voor een bijv.vnw. aangezien woorden)
twee zeldzame originele munten
«δύο σπάνιως αρχικά νομίσματα»
(met de «-ως» vorm is het duidelijk dat het bijwoord bedoeld wordt)
twee zeldzame (zelden voorkomend) originele munten

Soms verschilt de betekenis of het gebruik tussen de twee soorten. Enkele voorbeelden

bijwoord betekenis omschrijving bijwoord betekenis omschrijving
αδιάκριτα indiscreet onbescheiden manier αδιακρίτως klakkeloos zonder onderscheid
ακριβά duur in prijs ακριβώς precies op tijd
άμεσα direct zonder bemiddeling αμέσως dadelijk, onmiddelijk zonder vertraging
απλά eenvoudig, simpel eenvoudige manier απλώς alleen maar enige manier
έκτακτα wonderbaar leuke tijd εκτάκτως buitengewoon voorge-
programeerd
έξοχα briljant uitstekend εξόχως voortreffelijk overwegend
ευχάριστα aangenaam aangename stemming ευχαρίστως graag, met plezier met gretigheid
ιδιαίτερα vooral voornamelijk ιδιαιτέρως in het bijzonder boven alles
ίσα gelijk hetzelfde ίσως misschien wellicht
κακά slecht kwade manier κακώς foutief niet goed
καλά goed goede wijze καλώς goed niet fout, okay
περίεργα nieuwsgierig nieuwsgierige manier περιέργως merkwaardig onverwacht verrassend
τέλεια volmaakt, perfect uitstekende manier τελείως compleet helemaal, geheel

Enkele voorbeelden in zinnen:

ελληνικά ολλανδικά
Hij/zij nam enkele simpele maatregelen. Πήρε μερικά απλά μέτρα.
Zij was perfect volgens zijn mening. Ήταν τέλεια κατά τη γνώμη του.
De sfeer op het feest was aangenaam. Η ατμόσφαιρα στο πάρτι ήταν ευχάριστα.
Opmerkelijk ging hij/zij vroeg naar huis. Περιέργως πήγε νωρίς σπίτι.
Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Welkom in ons gezelschap.
Τώρα θα ήθελα ευχαρίστως να έχω την απάντηση. Nu zou ik graag het antwoord hebben.
Πρέπει να φύγεις αμέσως. Je moet onmiddellijk gaan.
Καλώς ή κακώς, η Επιτροπή είχε υποβάλει προτάσεις. Goed of slecht, de Commissie heeft voorstellen gedaan.
Η Σάρα είναι τελείως ανίκανη να κάνει αυτή τη δουλειά. Sara is volledig bekwaam om dat werk te doen.
Ίσως πρέπει να μιλήσεις στο αφεντικό γι'αυτό. Misschien moet je hierover met de baas spreken.
Απλώς θα περιπλέξει τα πράγματα. Het zal de dingen alleen maar gecompliceerder maken.
Είναι κυρίως μια βάση εκκίνησης. Het is vooral een basis om te starten.
Αυτό αφορά ιδίως στη διάρκεια του προγράμματος. Dat geldt met name voor de duur van het programma.
Αυτό δεν είναι απολύτως αλήθεια. Dat is niet helemaal waar (absoluut niet).

Er zijn enkele uitzonderingen bij het vormen van bijwoorden en er zijn bijwoorden die bij geen enkele categorie passen:

Bv. van het bijvoeglijke naamwoord «άλλος» - ander, wordt op deze manier het bijwoord «άλλο» - meer dan ook, nog meer, nogmaals, elk ander gevormd. Dit bijwoord past bij geen enkele categorie. Het wordt alleen gebruikt in vragende zinnen, uitdrukkingen of bevelen. Bij het vormen van «άλλο» wordt het onzijdige enkelvoud van het bijvoeglijke naamwoord gebruikt i.p.v. het bovengenoemde onzijdige meervoud (1ste- en 4de naamval). «άλλο» is tevens gelijk aan het contrasterende voornaamwoord «άλλος» - ander, andere. Er bestaat ook nog een relatief bijwoord «αλλιώς» - anders, op een andere manier/wijze, in elk geval:

κάτι άλλο iets anders, anderszins
τίποτα άλλο; anders nog iets?
κάθε άλλο! helemaal niet!
δίχως άλλο in elk geval
χωρίς άλλο absoluut
Έχεις κι άλλο γι 'μένα; Heb je nog meer voor me?
Πόσοι άλλοι θα έρθουν; Hoeveel anderen komen er?
Έτσι και αλλιώς εγώ θα πάω. Ik ga in elk geval.
Πρέπει να πάμε σπίτι, αλλιώς θα αργήσουμε. We moeten naar huis, anders zijn we te laat.

Het bijvoeglijke naamwoord «μόνος» - alleen, uniek, slechts heeft als bijwoord «μόνο» - slechts. Bij het vormen van «μόνο» wordt weer het onzijdige enkelvoud van het bijvoeglijke naamwoord gebruikt. Dit bijwoord past bij geen enkele categorie en het is tevens gelijk aan de bepaling en voornaamwoord «μόνος» (bv.: «μόνος μου» - alleen):

απλά και μόνο heel eenvoudig
έγω καο μόνο φταίω ik heb er alleen schuld aan
Έτσι και μόνο έτσι Dat is de enige manier
Του έκανα τη χαρή μόνο και μόνο. Ik deed hem slechts een plezier.
θέλω μόνο ένα σάντουιτς για μεσημεριανό. Ik wil alleen een sandwich voor de lunch.
Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Ik kan het niet alleen doen.
Μόνος κι έρημος Alleen en verlaten
Η μόνη μου ελπίδα είναι εξαφανίστηκε. Mijn enige hoop verdween.

«το ίδιο» - op dezelfde wijze, hetzelfde (gelijk aan het voornaamwoord «ο ίδιος»), past bij geen enkele categorie:

Είναι περίπου το ίδιο. Het is ongeveer hetzelfde.
Εσείς ο ίδιος το είπατε. U heeft het zelf gezegd.
Τα παιδιά μου είναι το ίδιο μου το αίμα. Mijn kinderen zijn mijn eigen vlees en bloed.
Αυτό μου είναι ακριβώς το ίδιο. Dat is voor mij helemaal hetzelfde.
Ήρθε με το ίδιο του το αυτοκίνητο. Hij kwam met zijn eigen auto.

Van het bijvoeglijke naamwoord «λίγος» - weinig wordt het bijwoord «λίγο» - weinig, klein van omvang gevormd. Bij het vormen van «λίγο» wordt het onzijdige enkelvoud van het bijvoeglijke naamwoord gebruikt.

Θέλεις λίγο από αυτό το κρασί; Wil je wat van deze wijn?
Τρώω λίγο. Ik eet weinig.
Πάρε λίγο τα χέρια σου απ'το τραπέζι! Haal je handen even van de tafel!
Μου δίνεις λίγο το ποτό μου; Geef mijn drankje even aan? (a.u.b.)

Het bijvoeglijke naamwoord «πολύς» - veel heeft als bijwoord «πολύ» - erg, zeer, veel. Dit wordt gevormd van het onzijdige enkelvoud van het bijvoeglijke naamwoord.

Το έγινε πολύ πριν τον καιρό σου. Het gebeurde ver voor jouw tijd.
Δεν αργήσαμε πολύ, μόνο πέντε λεπτά. We waren niet al te laat, slechts vijf minuten.
Δουλεύεις πολύ, θα αρρωστήσεις. Je werkt te veel, je wordt nog ziek.
Ήπιαν πολύ χθες το βράδυ. Ze dronken veel gisteren avond.

Van de bijvoeglijke naamwoorden op «-ύς» («-εία» (vrl.), «-ύ» (onz.) krijgen de bijwoorden de uitgang «-έως». Deze bijwoorden worden zelden gebruikt en de bijvoeglijke naamwoorden worden hoofdzakelijk in technische of formele teksten gebruikt en soms in standaard uitdrukkingen.

Enkele bijwoorden zijn:
ελληνικά ολλανδικά
βαρέως - (bijv.nw: βαρύς) zwaar, ernstig
βραδέως - (bijv.nw: βραδύς) langzaam
ευθέως - (bijv.nw: ευθύς) direct, eerlijk
ευρέως - (bijv.nw: ευρύς) ruimschoots, uitgebreid
ταχέως - (bijv.nw: ταχύς) snel, spoedig

Er zijn enkele bijvoeglijke naamwoorden uit het Oude Grieks gevormd van actieve deelwoorden. Ze zijn welliswaar zeldzaam en soms zeer zeldzaam, maar omdat er bijwoorden van gevormd worden met «-ως» als uitgang (i.p.v. «-α»), kunnen ze niet onvermeld blijven. Het gaat om de volgende uitgangen (mnl.,vrl., onz.):

 • «-ων, -ουσα», -ον»
 • «-ών, -ώσα, -ών»
 • «-ών, -ούσα, -ούν»
ελληνικά ολλανδικά
Το κείμενο είναι αρκούντως ακριβής. De tekst is voldoende nauwkeurig.
Πες του πως ο Γιάννης πρέπει να τον δει επειγόντως. Zeg hem dat Jan hem dringend moet spreken.
Σ' είμαι πολύ ευγνωμόνως για την πληροφορία σου. Ik ben je zeer dankbaar voor je informatie.
Πώς είναι ο Γιάννης, παρεμπιπτόντως; Hoe is het trouwens met Jan?
 • De bijvoeglijke naamwoorden, waarvan we deze bijwoorden gevormd hebben:
 • «αρκούντων» - genoeg, voldoende
 • «επείγων» - dringend
 • «ευγνώμων» - dankbaar
 • «παρεμπίπτων» - incidenteel

Net zoals de bijvoeglijke naamwoorden hebben de bijwoorden drie vormen, de stellende, vergotende en soms de overtreffende trap. Er zijn ook twee manieren om ze te vormen, de manier van vorming met een-woord of de omschrijvende manier. De stellende trap is hetzelfde als het onzijdige meervoud van 1ste en 4de naamval van het bijvoeglijke naamwoord. Met het woordje «ποι» (formeel «πλέον») voorafgaand aan de stellende trap wordt de vergrotende trap gevormd op de omschrijvende manier en met «-τερα» als achtervoegsel op de een-woord manier. Bij de overtreffende trap wordt op de een-woord manier aan de stellende trap het achtervoegsel «-τατα» toegevoegd en wordt de stellende trap voorafgegaan door «-πολύ» op de omschrijvende manier.

De bijwoorden, verkregen van bijvoeglijke naamwoorden met de vergrotende trap op de een-woord manier gevormd, hebben ook de vergotende trap en de overtreffende trap (van een-woord)

De meeste bijwoorden van manier (wijze), die verkregen zijn van bijvoeglijke naamwoorden, vormen hun een-woord vorm op dezelfde manier, maar dan met de «-α» uitgang. Als alternatief kan de stellende trap (de basis vorm) voorafgegaan door het woordje «-ποι» gebruikt worden, om de vergrotende trap uit te drukken.

Enkele voorbeelden van regelmatige bijwoorden

stellende trap vergrotende trap een-woord vergrotende trap omschrijvend overtreffende trap een-woord overtreffende trap omschrijvend betekenis
ακριβά ακριβότερα πιο ακριβά πολύ ακριβά duur
ακριβώς ακριβέστερα πιο ακριβώς ακριβέστατα πολύ ακριβώς precies
απλά απλούστερα πιο απλά απλούστατα πολύ απλά eenvoudigweg
αργά αργότερα πιο αργά laat, langzaam
βαθιά βαθύτερα πιο βαθιά βαθύτατα πολύ βαθιά diep
γενικά γενικότερα πιο γενικά γενικότατα doorgaans, algemeen
επιεικώς επιεικέστερα πιο επιεικώς επιεικέστατα πολύ επιεικώς toegeeflijk
εύκολα ευκολότερα πιο εύκολα ευκολότατα πολύ εύκολα makkelijk
καλά καλύτερα πιο καλά κάλλιστα πολύ καλά goed
σπάνια σπανιότερα πιο σπάνια σπανιότατα πολύ σπάνια zelden
συνήθως συνηθέστερα συνηθέστατα gewoonlijk
σύντομα συντομότερα πιο σύντομα συντομότατα spoedig
συχνά συχνότερα πιο συχνά συχνότατα πολύ συχνά vaak, dikwijls
τακτικά τακτικότερα πιο τακτικά τακτικότατα πολύ τακτικά regelmatig
φρόνιμα φρονιμότερα πιο φρόνιμα φρονιμότατα πολύ φρόνιμα oordeelkundig, verstandig
χαμηλά χαμηλότερα πιο χαμηλά χαμηλότατα πολύ χαμηλά laag, beneden
ψηλά ψηλότερα πιο ψηλά πολύ ψηλά hoog
 

Alle bovengenoemde bijwoorden, met uitzondering van «συνήθως» mogen voor de vergrotende trap alternatief gevormd worden door «πιο» voor de basis vorm te zetten.

Omdat bijwoorden normaal gesproken geen overtreffende trap vormen, wordt de vergrotende trap vormen soms ook gebruikt voor de overtreffende trap.

Wordt echter de uitdrukking zo......mogelijk gebruikt, dan wordt in dit zinsdeel «to» plus het onzijdige enkelvoud van de vergrotende trap van het bijvoeglijke naamwoord gebruikt, als volgt:

Μπορείτε να μου στείλετε τον αριθμό εγγραφής σας το συντομότερο. Kunt u mij uw registratie nummer zo spoedig mogelijk toezenden.

Enkele voorbeelden van onregelmatige bijwoorden

stellende trap vergrotende trap een-woord vergrotende trap omschrijvend overtreffende trap een-woord overtreffende trap omschrijvend betekenis
γρήγορα γρηγορότερα πιο γρήγορα το γρηγορότερο snel
ιδίως ιδιαίτερα πιο ιδίως ιδιαίτατα πολύ ιδίως special, in het bijzonder
λίγο * λιγότερα πιο λίγο ελάχιστα πολύ λίγο weinig, een beetje
μπροστά μπροστύτερα πιο μπροστά πολύ μπροστά voor, meer voorwaarts
νωρίς νωρίτερα πιο νωρίς πολύ νωρίς vroeg, spoedig
πολύ * περισσότερο/πιότερο πιο πολύ το πιο πολύ veel
πρώτα πρωτύτερα πρώτιστα/πρωτίστως eerst
ύστερα υστερότερα πιο ύστερα later

De vormen van de vergrotende trap «περισσότερο» en «λιγότερο» van de bijwoorden van hoeveelheid «πολύ» en «λίγο» zijn de enige bijwoorden van hoeveelheid waarvan de vergrotende trap gebruikt kan worden.

Een bijwoord van manier kan gewijzigd worden door een ander bijwoord (zoals het een bijvoeglijk naamwoord kan veranderen)

ελληνικά ολλανδικά
πολύ καλά zeer goed
πάρα πολύ καλά heel erg goed
πιο καλά beter
πολύ καλύτερα veel beter
κάπως καλύτερα iets beter
λίγο καλύτερα beetje beter
τρεις φορές καλύτερα drie keer beter
λιγότερο καλά minder goed
αρκετά καλά vrij goed
φοβερά καλά vreselijk goed

De bijwoorden van plaats (al dan niet gevormd van bijvoeglijke naamwoorden) worden vaak door «πιο» voorafgegaan om de vergrotende trap te verkijgen zoals:

bijwoord van plaats vergrotende trap overtreffende trap
κοντά πιο κοντά dichtbij, dichterbij
ψηλά πιο ψηλά hoog, hoger
εδώ πιο εδώ hier, meer hierheen
πάνω πιο πάνω boven, hoger op
μέσα πιο μέσα binnen, verder binnen.
μπροστά πιο μπροστά voor, meer voorwaarts
πέρα πιο πέρα verder naar beneden of langs

Meer bijwoorden van plaats:

 • «αριστερά» - links
 • «δεξιά» - rechts
 • «μακρι» - ver
 • «χαμηλά» - beneden
 • «εκεί» - daar
 • «κάτω» - onder
 • «έξω» - buiten
 • «πίσω» - achter
 • «χάμω» - naar beneden
 • «πέρα» - verder
 

* τουλάχιστο(ν) = tenminste

Voorbeeld zinnen met de trappen van vergelijking van de bijwoorden :
ελληνικά ολλανδικά
Πρέπει να έχει τα μέσα να ζει πιο καλά. Men moet de middelen hebben om beter te leven.
Είμαι βαθύτατα απογοητευμένος με την απόφασή του. Ik ben diep teleurgesteld door zijn beslissing.
Καλύτερα αργά παρά ποτέ. Beter laat dan nooit.
Πρέπει να διαβάσουμε αυτό το εγχειρίδιο ακριβέστερα We moeten deze handleiding nauwkeuriger lezen.
Πιο πολύ απ 'όλα θα θυμάμαι τα γέλια της. Het meest van alles zal ik me haar gelach herinneren.
Αυτό το εστιατόριο είναι ιδιαίτερα καλό. Dit restaurant is bijzonder goed.
Θα μου τηλεφωνήσεις αργότερα; Bel je me later?
Θα ήταν πιο εύκολα αν ήσουν εκεί. Het zou gemakkelijker geweest zijn als je daar was.
Ίσως να μας επισκέπτεσαι πιο τακτικά τώρα Misschien kun je ons nu regelmatiger bezoeken.
Πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Het lijkt me dat het het minste is wat ik kan doen.
 

Van alle bovengenoemde bijwoorden (behalve «συνήθως») kan de vergrotende trap alternatief gevormd worden door «πιο» voor de basisvorm (stellende trap) te plaatsen.