De vorming van het passieve voltooide deelwoord is meestal nauw verwant aan de passieve aoristus stam van de regelmatige werkwoorden. Veel werkwoorden vormen hun stammen niet volgens een bepaald patroon, met name de onregelmatige werkwoorden. Vanwege de onregelmatigheid van een werkwoord zijn sommige vormen niet gemakkelijk te voorspellen en worden de stammen niet gevormd volgens een speciaal patroon.

Er moet dus rekening gehouden worden dat enkele van de onderstaande werkwoorden onregelmatig zijn. Er zijn eigenlijk maar drie werkwoorden die niet-gerelateerde, volledig afwijkende patronen t.o.v. de regelmatige werkwoorden hanteren. Dat zijn «βλέπω» - zien, «λέω» - zeggen, vertellen en «τρώω» - eten. Al de andere onregelmatige werkwoorden hebben vormen of alleen maar medeklinkers mdie min of meer aan elkaar gerelateerd zijn. Maar ze zijn onregelmatig omdat ze niet in een van de reguliere patronen geplaatst kunnen worden.

De regelmatige werkwoorden worden als volgt verdeeld:

Groep I: 1ste vervoeging, actieve werkwoorden eindigend in de o.t.t. op «-ω» met accent op de voorlaatste lettergreep. Passieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ομαι».

Groep II: 2de vervoeging, verdeeld in:

  • sub A) de actieve werkwoorden eindigend in de o.t.t. op «-ώ (-άω)» en passieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ιέμαι». *
  • sub B) de actieve werkwoorden eindigend in de o.t.t. op «-ώ» en passieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ούμαι»

Het accent van de 1ste vervoeging werkwoorden komt op de voorlaatste lettergreep

De 2de vervoeging werkwoorden hebben het accent op de laatste lettergreep «άω/-ώ»

* Deze groep werkwoorden heeft twee vormen 1) eindigend op «-ώ» en 2) de alternatieve vorm op «-άω». Ze komen uit het Oude Grieks. Ze worden in het MG vervoegd volgens de groep werkwoorden op «-άω».

stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-θ- -μένος αγαπάω/-ώ * IIA αγαπιέμαι αγαπήθ-ηκα -θ- vervalt αγαπημένος liefhebben, elkaar liefhebben
απαντάω/-ώ ** IIA απαντιέμαι, απαντώμαι απαντήθ-ηκα -θ- vervalt απαντημένος antwoorden, beantwoorden
δένω I δένομαι δέθ-ηκα -θ- vervalt δεμένος binden, verbinden
επιβάλλω ***
(onreg.)
I επιβάλλομαι (onreg.) επιβλήθ-ηκα -θ- vervalt επιβεβλημένος opleggen, heffen, opdringen
ιδρύω I ιδρύομαι ιδρύθ-ηκα -θ- vervalt ιδρυμένος stichten, vestigen, oprichten
λύνω I λύνομαι λύθ-ηκα -θ- vervalt λυμένος oplossen, ontbinden
ντύνω I ντύνομαι ντύθ-ηκα -θ- vervalt ντυμένος aankleden, zich aankleden
οδηγάω/-ώ ** IIB οδηγούμαι οδηγήθ-ηκα -θ- vervalt οδηγημένος besturen, rijden, leiden
περιφρονώ IIB περιφρονούμαι περιφρονήθ-ηκα -θ- vervalt περιφρονημένος verachten, minachten, geringschatten
φοράω/-ώ * IIA φοριέμαι φορέθ-ηκα -θ- vervalt φορεμένος dragen, aanhebben, aantrekken

Notities:

  • ** Deze werkwoorden hebben bij de actieve en passieve vormen voor bepaalde tijden, zoals b.v. de onvoltooid tegenwoordige tijd en de onvoltooid verleden tijd, twee vormen. Voor «οδηγώ» geldt hetzelfde, alleen heeft het maar een passieve vorm.
  • *** «επιβάλλω» is een onregelmatig samengesteld werkwoord van «επι + βάλλω». Het heeft een enigszins afwijkende passieve aoristus vorm met «επιβλήθηκα». Voor de vorming van deze deelworden bestaan richtlijnen die hier op pagina twee worden toegelicht.
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-στ- -σμένος ακούω (onreg.) Ι ακούγομαι (onreg.) ακούστ-ηκα -τ- vervalt ακουσμένος horen, luisteren
διαψεύδω (onreg.) Ι διαψεύδομαι (onreg.) διαψεύστ-ηκα -τ- vervalt διαψευσμένος ontkennen, fout bewijzen
εξετάζω Ι εξετάζομαι εξετάστ-ηκα -τ- vervalt εξετασμένος onderzoeken, testen, examineren
καλώ ΙΙΒ καλούμαι (onreg.) καλέστ-ηκα (κλήθηκα) -τ- vervalt καλεσμένος oproepen, verzoeken, inschakelen
κλείνω Ι κλείνομαι κλείστ-ηκα -τ- vervalt κλεισμένος (af)sluiten, dichtdoen, afspraak maken
κυλάω/-ώ ΙIA κυλιέμαι (onreg.) κυλίστ-ηκα -τ- vervalt κυλισμένος rollen, stromen, vloeien
κερνάω/-ώ ΙΙΑ κερνιέμαι κεράστ-ηκα -τ- vervalt κερασμένος uitnodigen, aanbieden, behandelen
λούζω Ι λούζομαι λούστ-ηκα -τ- vervalt λουσμένος baden, wassen, zich wassen
πιάνω Ι πιάνομαι πιάστ-ηκα -τ- vervalt πιασμένος pakken, grijpen, opvangen, betrapt worden
πλάθω Ι πλάθομαι πλάστ-ηκα -τ- vervalt πλασμένος vormen, creëren
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-χτ- -γμένος ανοίγω Ι ανοίγομαι ανοίχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- ανοιγμένος openen, geopend worden
βρέχω Ι βρέχομαι (onreg.) βράχηκα onregelmatigheid βρεγμένος regenen, vochtig worden, nat worden
διατάζω Ι διατάζομαι διατάχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- διαταγμένος commanderen, orders geven
ελέγχω Ι ελέγχομαι ελέγχτ-ηκα -χτ-vervalt ελεγμένος checken, controleren
ζουλάω ΙIA ζουλιέμαι ζουλήχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- ζουληγμένος pressen, knellen, prangen
κοιτάω/ -ώ ΙIA κοιτιέμαι κοιτάχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- κοιταγμένος kijken naar, jezelf bekijken
μπλέκω Ι μπλέκομαι μπλέχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- μπλεγμένος verwarren, dooreenhalen, van zijn stuk brengen, betrokken rakenb
τραβάω/-ώ IIA τραβιέμαι τραβήχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- τραβηγμένος trekken, rukken, doormaken, lijden
χαράζω Ι χαράζομαι χαράχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- χαραγμένος kerven, graveren, aanbreken (dag))
φυλάω (onreg.) Ι φυλάγομαι φυλάχτ-ηκα -χτ- wordt -γ- φυλαγμένος bewaken, waken, hoeden
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-νθ- -μένος
-σμένος -ημένος
απομακρύνω Ι απομακρύνομαι απομακρύνθηκα -νθ- wordt -σ- απομακρυσμένος wegtrekken, afzonderen, afweren, verwijderen
βαρύνω Ι βαρύνομαι βαρύνθ-ηκα -νθ- vervalt βεβαρυμένος (toegev. βε vlgs b.g. regel) belasten, beschuldigd zijn
επιβαρύνω Ι επιβαρύνομαι επιβαρύνθ-ηκα -νθ- wordt -η- επιβαρημένος belasten, bezwaren
μολύνω Ι μολύνομαι μολύνθ-ηκα -νθ- vervalt μολυμένος verontreinigen, infecteren, besmetten
οξύνω Ι οξύνομαι οξύνθ-ηκα -νθ- vervalt οξυμένος verscherpen, aanscherpen, accentueren
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-φτ- -μμένος αλείφω Ι αλείφομαι αλείφτ-ηκα -φτ- wordt -μμ- αλειμμένος insmeren, bekleden, overdekken
ανάβω Ι ανάβομαι ανάφτ-ηκα -φτ- wordt -μμ- αναμμένος aansteken, ontsteken
βάφω Ι βάφτηκα -φτ- wordt -μμ- βαμμένος schilderen, verven, beitsen
καλύπτω Ι καλύπτομαι καλύφθ-ηκα, καλύφτ-ηκα -φθ-+--
worden -μμ-
καλυμμένος bedekken, omvatten, overdekken
καταλαμβάνω
* (onreg.)
Ι καταλαμβάνομαι
*(onreg.)
καταλήφθ-ηκα -φθ- wordt -μμ- κατειλημμένος bezetten, innemen, kapen, inb beslag nemen, veroveren
κρύβω Ι κρύβομαι κρύφτ-ηκα -φτ- wordt -μμ- κρυμμένος verbergen, verstoppen,verdoeezelen, verhullen
σκάβω Ι σκάβομαι σκάφτ-ηκα -φτ- wordt -μμ- σκαμμένος graven, spitten

* Van dit onregelmatige werkwoord zou het voltooide deelwoord dus «καταλαμμένος» moeten worden, maar mede vanwege de onregelmatige aoristus «καταλήφθηκα» en een mogelijke akoestische regel is het «κατειλημμένος».

stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-αυτ-
-ευτ-
-ευστ-
αυμένος
-αμένος
-εμένος
ευμένος
ευσμένος
αναπαύω Ι αναπαύομαι αναπαύτ-ηκα -τ- / -υτ- vervalt αναπα(υ)μένος ontspannen, uitrusten
βολεύω Ι βολεύομαι βολεύτ-ηκα -υτ- vervalt βολεμένος schikken, uitkomen, zich vestigen
δεσμεύω Ι δεσμεύομαι δεσμεύτηκα, δεσμεύθηκα -τ- / -θ- vervalt δεσμευμένος binden, blokkeren
κλαίω (onreg.) Ι κλαίγομαι (onreg.) κλαύτ-ηκα -υτ- vervalt κλαμένος huilen, jammeren, klagen
αγγαρεύω Ι αγγαρεύομαι αγγαρεύτ-ηκα -υτ- vervalt αγγαρεμένος iemand iets laten doen
αγριεύω Ι αγριεύομαι αγριεύτ-ηκα -υτ- vervalt αγριεμένος boos zijn, woedend zijn
γιατρεύω Ι γιατρεύομαι γιατρεύτ-ηκα -υτ- vervalt γιατρεμένος helen, genezen
δουλεύω Ι δουλεύομαι δουλεύτ-ηκα -υτ- vervalt δουλεμένος werken, arbeiden
κυριεύω Ι κυριεύομαι κυριεύτ-ηκα, κυριεύθ-ηκα -τ- / -θ- vervalt κυριευμένος overwinnen, innemen, beslag leggen
μαγειρεύω Ι μαγειρεύομαι μαγειρεύτ-ηκα -υτ- vervalt μαγειρεμένος koken
εμπνέω Ι εμπνέομαι εμπνεύστ-ηκα -τ- vervalt εμπνευσμένος inspireren
διαρρέω Ι διαρρέομα διαρρεύστ-ηκα -τ- vervalt διαρρεύσμένος uitlekken, voorbijgaan
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-ανθ- ασμένος θερμαίνω Ι θερμαίνομαι θερμάνθ-ηκα -νθ- wordt -σ- θερμασμένος verhitten, verwarmen
υφαίνω Ι υφαίνομαι υφάνθ-ηκα -νθ- wordt -σ- υφασμένος weven, verstrengelen
-αθ- -αμένος ζεσταίνω Ι ζεσταίνομαι ζεστάθ-ηκα -θ- vervalt ζεσταμένος opwarmen, warm maken, verhitten
τρελαίνω Ι τρελαίνομαι τρελάθ-ηκα -θ- vervalt τρελαμένος gek worden
-ηθ- -ημένος ανασταίνω Ι ανασταίνομαι αναστήθ-ηκα -θ- vervalt αναστημένος herleven,oprakelen
αυξαίνω, αυξάνω (onreg.) Ι αυξάνομαι (onreg.) αυξήθ-ηκα -θ- vervalt αυξημένος toenemen, verhogen, vermeerderen
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
αριστ ισμένος φρεσκάρω Ι φρεσκάρομαι φρεσκαρίστ-ηκα -τ- vervalt φρεσκαρισμένος opfrissen, sterker worden
φιλτράρω Ι φιλτραρομαι φιλτραρίστ-ηκα -τ- vervalt φιλτραρισμένος filteren, zeven
-ιριστ σερβίρω Ι σερβίρομαι, σερβιρίζομαι σερβιρίστ-ηκα -τ- vervalt σερβιρισμένος serveren
γαρνίρω Ι γαρνίρομαι γαρνιρίστ-ηκα -τ- vervalt γαρνιρισμένος garneren
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-αι- αμένος αποσταίνω Ι -- -- -- αποσταμένος vermoeid zijn, moe worden
-- ασμένος γερνάω/-ώ ΙI γερασμένος ouder worden
διψάω/-ώ ΙI -- -- -- διψασμένος dorst hebben
πεινάω/-ώ ΙI -- -- -- πεινασμένος honger hebben
φτάνω, φθάνω Ι -- -- -- φτασμένος aankomen
-- εμένος ταξιδεύω Ι -- -- -- ταξιδεμένος reizen
-- ημένος αρρωσταίνω Ι -- -- -- αρρωστημένος ziek worden
-- ισμένος αγανακτώ, αγαναχτώ ΙI -- -- -- αγαναχτισμένος verontwaardigd zijn, boos zijn
αγρυπνάω/-ώ ΙI -- -- -- αγρυπνισμένος wakker blijven, waakzaam zijn
ακουμπάω/-ώ ΙI -- -- -- ακουμπισμένος aanraken, neerzetten
δυστυχώ ΙI -- -- -- δυστυχισμένος ongelukkig zijn, lijden
ευτυχώ ΙI -- -- -- ευτυχισμένος, floreren, geluk hebben
λιποθυμώ ΙI -- -- -- λιποθυμισμένος flauwvallen
ναυαγώ ΙI -- -- -- ναυαγισμένος verstoten
-- μένος θυμώνω Ι -- -- -- θυμωμένος kwaad zijn, boos worden
ματώνω Ι -- -- -- ματωμένος bloeden
-- υσμένος μεθάω/-ώ (onreg>) ΙI -- -- -- μεθυσμένος bedwelmen, dronken zijn
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-- -ημένος μαθαίνω Ι (μαθευόμαι) μαθεύτηκα -- μαθημένος learn
αποτυχαίνω Ι -- -- -- αποτυχημένος neervallen, afkeuren
πετυχαίνω Ι -- -- -- πετυχημένος slagen, goed afbrengen
Extra voorvoegsel

Als het werkelijke werkwoord begint met «β, γ, δ, κ, λ, μ, π, σ, τ», kan het deelwoord een lettergreep als een voorvoegsel erbij krijgen, bestaande uit dezelfde medeklinker plus een ε. Dit is niet van toepassing op alle werkwoorden die met bovenstaande letters beginnen. Het betreft voornamelijk deelwoorden die als bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord gebruikt worden of die men gebruikt i.p.v. overeenkomstige deelwoorden zoals in: «ανειλημμένες υποχρεώσεις» - andere verplichtingen, «βεβαρημένο παρελθόν» - lastig verleden, «επανειλημμένες επισκέψεις» - herhaalde bezoekers, «κατειλημμένες τηλεφωνικές γραμμές» - bezette telefoon lijnen en «προδιαγεγραμμένη πορεία» - gespecificeerde route. In het bovenstaande geval hebben we te maken met «βάλλω», dat met een «β» begint en wordt de aoristus stam «επιβλήθ-» aangevuld tot «επιβεβλήμένος». Hier volgen nog een paar voorbeelden:

Voorbeelden hiervan zijn:
stam einde deel- woord uitgang werkwoord type passief werkwoord passieve aoristus stam passief voltooid deelwoord Nederlands, actief en passief
-θ- -μένος διακρίνω I διακρίνομαι διακρίθ-ηκα -θ- vervalt διακεκριμένος, aangevuld met -κε- onderscheiden, zich onder-
scheiden
προσκαλώ IIB προσκαλούμαι προσκλήθ-ηκα -θ- vervalt προσκεκλημένος, aangevuld met
-κε-
uitnodigen, uitgenodigd worden
συνδέω I συνδέομαι συνδέθ-ηκα -θ- vervalt συνδεμένος, aangevuld met
-δε-
relatie hebben, verbinding maken
-φ- -μμένος εγγράφω I εγγράφομαι (onreg.) εγγράφ-ηκα -φ- wordt -μμ- εγγεγραμμένος, aangevuld met
-γε-
registreren, inschrijven
στ -σμένος τελώ ΙΙΒ τελούμαι τελέστ-ηκα -στ- wordt -σ- τετελεσμένος, aangevuld met
-τε-,
uitvoeren, verrichten, vieren