Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
an image

Irene Droppert
Nederlands -
Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

De lettergreep - Η συλλαβή

De woorden zijn verdeeld in lettergrepen. Een lettergreep bestaat uit:

 • een klinker
 • een klinker en een of meer medeklinkers

het woord «πόρ-τα» heeft twee lettergrepen, terwijl het woord «βι-βλί-ο» er drie heeft.


Een koppelteken om een verdeling in een enkel woord aan te geven, wordt niet vaak gebruikt in het MG.Het regeleinde is hierop een uitzondering.

Bij een regeleinde wordt een koppelteken gebruikt om een woord af te breken. De regels hiervoor zijn als volgt:

 • een koppelteken mag geplaats worden om een woord af te breken voor een medeklinker die tussen twee klinkers is geplaatst b.v. («έ-χω»)
 • een koppelteken mag alleen geplaats worden om een woord af te breken tussen twee klinkers die twee verschillende klinker klanken vertegenwoordigen (aldus kan het woord «μαόνι» - mahonie afgebroken worden als «μα-όνι», maar het woord «παύση» - pause niet als «πα-ύση», maar als «παύ-ση»)
 • en koppelteken mag voor de eerste van twee medeklinkers geplaats worden die tussen twee klinkers staan zolang er een grieks woord volgt dat met hetzelfde paar medeklinkers begint (dus «φιλό-φρων» gevolgd door «φροντιστής» - vriendelijke vezorgerof «ύπο-πτος» «πτώμα» - verdacht lichaam); in andere gevallen moet het koppelteken tusssen de twee medeklinkers geplaatst worden b.v. («φλυτ-ζάνι» - cup or «βάρ-κα» - boat)
 • Een koppelteken mag geplaats worden voor de eerste van drie of meer medeklinkers die tussen twee klinkers geplaatst zijn zolang er een griek woord op volgt dat met minstens de eerste twee van de drie medeklinkers begint b.v. («αισχρή σχέση» - beschamende relatie), anders moet het koppelteken geplaatst worden na de eerste medeklinker b.v. («αισ-χρότητα» - obsceniteit of «αν-θρακικό» - koolzuur)

Er bestaat een oude regel waarin wordt beschreven dat combinaties van medeklinkers zoals «γγ», «γκ», «μπ» en «ντ» eigenlijk geplaatst moeten worden na het koppelteken of erdoor gesplits moeten worden, overeenkomstig de uitspraak. Maar vanwege de verandelijkheid in de uitspraak van de combinaties wordt dat normaal in de praktijk niet gedaan


Als een werkwoordsvorm één stam lettergreep heeft die begint met een medeklinker en een eind lettergreep, zoals het werkwoord «μένω», gaat de «ε-» alsd lettergreep met een accent, vooraf aan de stam in de onvoltooid verleden tijd en de aoristus. Dit fenomeen heet het augment, dat in het nederlands toevoeging of toegevoegde klank betekent en dat alleen voorkomt in de verleden tijden van het actieve werkwoord.

Het augment is in het leven geroepen vanwege een regel, waarbij het accent op de twee na laatste lettergreep van een actieve werkwoordsvorm in de verleden tijd moet komen. Normaliter komt het accent ook op de derde lettergreep van achter bij werkwoordsvormen van meer dan twee lettergrepen en blijft het de gehele vervoeging op dezelfde lettergreep staan in de niet verleden tijden.

Augmentatie in het Moderne Grieks wordt in drie categorieën verdeeld t.w.:

De klemtoon is een teken dat we op woorden zetten die meer dan een lettergreep hebben.

 • Zo zetten we de klemtoon op woorden:
 • τώρα, Ελένη, Έλλη
 • Maar we zetten geen klemtoon op de woorden:
 • για, και, να

De lettergreep met de klemtoon wordt meer benadrukt dan de andere lettergrepen.

 • Sommige woorden verschillen alleen van elkaar vanwege de positie van de klemtoon:
 • Πότε θα πάμε σινεμά; - Wanneer zullen we naar de bioscoop gaan
 • Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. -Ik zal je nooit meer spreken

De woorden «πως» en «που», krijgen ondanks dat ze maar een lettergreep hebben, een klemtoon, als ze aan het begin van een vraag staan:

 • Πού πας; - (Waar ga je heen?)
 • Πώς είσαι; - (Waar ben je)

De klemtoon wordt alleen op woorden geplaatst die met kleine letters zijn geschreven. Zo zetten we het accent op het woord «τώρα», maar niet op het woord «ΤΩΡΑ»

De klemtoon komt altijd op een van de laatste drie lettergrepen van een woord. We zetten het accent niet voor de derde lettergreep van het einde van het woord.

 • αυ-το-κί-νη-το - (auto - 3de lettergreep van achter)
 • κα-ρα-μέ-λα - (snoep - 2de lettergreep van achter)
 • υ-πο-λο-γι-στής - (computer - 1st lettergreep van achter)

Als de «αι», «ει», «οι», «υι», «ου», «αυ» en «ευ» een accent krijgen, komt dat op de tweede letter.

 • είναι (zijn), αυτοί (zij), αύριο (morgen), εύκολος (makkelijk)

Als de klemtoon op de eerste letter komt, lezen we de twee letters afzonderlijk

 • Μάιος (mei) - γάιδαρος (ezel)

We lezen ze ook afzonderlijk als op de tweede letter het volgende teken staat «¨» (trema).

 • γαϊδουράκι (ezeltje)