Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Contact Info
an image
Contact
Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ος,-η,-ο 1ste ός ή ό οί ές ά παιδικός
2de ού ής ού ών ών ών
4de ό ή ό ούς ές ά
5de έ ή ό οί ές ά
1ste 'ος 'ο 'οι 'ες μεγάλος
2de 'ου 'ης 'ου 'ων 'ων 'ων
4de 'ο 'ο 'ους 'ες
5de 'ο 'οι 'ες
1ste '-ος '-η '-ο '-οι '-ες '-α άρρωστος
2de '-ου '-ης '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-η '-ο '-ους '-ες '-α
5de '-ε '-η '-ο '-οι '-ες '-α
-ος,-α,-ο 1ste ός ά ό οί ές ά παλιός
2de ού άς ού ών ών ών
4de ό ά ό ούς ές ά
5de έ ά ό οί ές ά
1ste 'ος 'ο 'οι 'ες κρύος
2de 'ου 'ας 'ου 'ων 'ων 'ων
4de 'ο 'ο 'ους 'ες
5de 'ο 'οι 'ες
1ste '-ος '-α '-ο '-οι '-ες '-α καθάριος
2de '-ου '-ας '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-α '-ο '-ους '-ες '-α
5de '-ε '-α '-ο '-οι '-ες '-α
-ος,
-ος/
-η/-α,
-ο
1ste ός ός/ή ό οί οί/ές ά ενεργός
2de ού ού/ής ού ών ών ών
4de ό ό/ή ό ούς ούς/ές ά
5de έ έ/ή ό οί οί/ές ά
1ste '-ος '-ος/η '-ο '-οι '-οι/ες '-α έγγαμος
2de '-ου '-ου/ης '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-ο/η '-ο '-ους '-ους/ες '-α
5de '-ε '-ε/η '-ο '-οι '-οι/ες '-α
1ste ός ός ό οί οί ά ειδοποιός
2de ού ού ού ών ών ών
4de ό ό ό ούς ούς ά
5de έ έ ό οί οί ά
1ste 'ος 'ος 'ο 'οι 'οι αεριούχος
2de 'ου 'ου 'ου 'ων 'ων 'ων
4de 'ο 'ο 'ο 'ους 'ους
5de 'ο 'οι 'οι
1ste '-ος '-ος '-ο '-οι '-οι '-α έγκυος
2de '-ου '-ου '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-ο '-ο '-ους '-ους '-α
5de '-ε '-ε '-ο '-οι '-οι '-α
1st 'ος 'ος/α 'ο 'οι 'οι/ες αειφόρος
2nd 'ου 'ου/ας 'ου 'ων 'ων 'ων
4th 'ο 'ο/α 'ο 'ους 'ους/ες
5th 'ε/α 'ο 'οι 'οι/ες
1ste '-ος '-ος/α '-ο '-οι '-οι/ες '-α έγγειος
2de '-ου '-ου/ας '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-ο/α '-ο '-ους '-ους/ες '-α
5de '-ε '-ε/α '-ο '-οι '-οι/ες '-α
-ος,-η/
-α,-ο
1ste ός ή/ά ό οί ές ά ξηρός
2de ού ής/άς ού ών ών ών
4de ό ή/ά ό ούς ές ά
5de έ ή/ά ό οί ές ά
1ste 'ος 'η/'α 'ο 'οι 'ες σκούρος
2de 'ου 'ης/'ας 'ου 'ων 'ων 'ων
4de 'ο 'η/'α 'ο 'ους 'ες
5de 'ο 'η/'α 'ο 'ους 'ες
1ste '-ος '-η/'-α '-ο '-οι '-ες '-α δίκαιος
2de '-ου '-ης/'-ας '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-η/'-α '-ο '-ους '-ες '-α
5de '-ε '-η/'-α '-ο '-οι '-ες '-α
-ος,-ια,
-ο
1ste ός ιά ό οί ές ά ελαφρός
2de ού ιάς ού ών ών ών
4de ό ιά ό ούς ές ά
5de έ ιά ό οί ές ά
1ste 'ος 'ια 'ο 'οι 'ες φρέσκος
2de 'ου 'ιας 'ου 'ων 'ων 'ων
4de 'ο 'ια 'ο 'ους 'ες
5de 'ια 'ο 'οι 'ες
-ος,
-η/-ια,-ο
1ste ός ή/ιά ό οί ές ά ξανθός
2de ού ής/ιάς ού ών ών ών
4de ό ή/ιά ό ούς ές ά
5de έ ή/ια ό οί ές ά
1ste '-ος '-ια/'-η '-ο '-οι '-ες '-α ζόρικος
2de '-ου '-ιας/'-ης '-ου '-ων '-ων '-ων
4de '-ο '-ια/'-η '-ο '-ους '-ες '-α
5de '-ε '-ια/'-η '-ο '-οι '-ες '-α
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ύς,-ιά,
1ste ύς ιά ύ ιοί/ιές ιές ιά βαρύς
2de ιού/ύ ιάς ιού/ύ ιών ιών ιών
4de ύ ιά ύ ιούς/ιές ιές ιά
5de ύ ιά ύ ιοί/ιές ιές ιά
-ύς,-εία,
1ste ύς εία ύ είς είες έα βραδύς
2de έος είας έος έων ειών έων
4de ύ εία ύ είς είες έα
5de ύ εία ύ είς είες έα
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ης,-ια,-ι 1ste ής ιά ί ιοί ιές ιά ουρανής
2de ιού ιάς ιού ιών ιών ιών
4de ή ιά ί ιούς ιές ιά
5de ή ιά ί ιοί ιές ιά
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ης,-α,
-ικο
1ste 'ης 'ικο 'ηδες 'ές 'ικα τεμπέλης
2de 'ας 'ικου 'ηδων - * 'ικων
4de 'ικο 'ηδες 'ές ΄ικα
5de 'ικο 'ηδες 'ές 'ικα
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ής -ού,
-ήδικο
1ste ης ού ήδικο ήδες ούδες ήδικα γουρλής
2de ή ούς ήδικου ήδων ούδων ήδικων
4de ή ού ήδικο ήδες ούδες ήδικα
5de ή ού ήδικο ήδες ούδες ήδικα
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ης,-ης,
-ες
1ste ής ής ές είς είς ή ευτυχής
2de ούς ούς ούς ών ών ών
4de ή ή ές είς είς ή
5de ή ή ές είς είς ή
1ste 'ης 'ης '-ες 'εις 'εις συνήθης
2de 'ους 'ους 'ους 'ων 'ων 'ων
4de '-ες 'εις 'εις
5de '-ες 'εις 'εις
1ste 'ης 'ης 'ες 'εις 'εις ζωώδης
2de 'ους 'ους 'ους 'ων 'ων 'ων
4de 'ες 'εις 'εις
5de 'ες 'εις 'εις
1ste 'ης 'ης 'ες 'εις 'εις βλακώδης
2de 'ους 'ους 'ους ών ών ών
4de 'ες 'εις 'εις
5de 'ες 'εις 'εις
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-άς,-ού,
-άδικο/
-ούδικο
1ste άς ού άδικο/ούδικο άδες/ούδες ούδες άδικα/ούδικα λογάς
2de ά ούς άδικου/ούδικου άδων ούδων άδικων/ούδικων
4de ά ού άδικο/ούδικο άδες ούδες άδικα/ούδικα
5de ά ού άδικο/ούδικο άδες ούδες άδικα/ούδικα
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ους,-ους,-ουν 1ste ΄ους ΄ους ΄ουν ΄οες ΄οες ΄οα οξύνους
2de 'ου 'ου 'ου όων όων όων
4de 'ου 'ου 'ουν 'οες 'οες 'οα
5de -- -- -- -- -- --
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ων,-ουσα,
-ον
1ste ών ούσα όν όντες ούσες όντα παρών
2de όντος ούσας/
ούσης
όντος όντων ουσών όντων
4de όντα ούσα όν όντες ούσες όντα
5de -- -- -- -- -- --
1ste 'ων '-ουσα 'ον '-οντες '-ουσες '-οντα αύξων
2de '-οντος '-ουσας/
ούσης
'-οντος όντων ουσών όντων
4de '-οντα '-ουσα 'ον '-οντες '-ουσες '-οντα
5de -- -- -- -- -- --
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ων,-ων, -ον 1ste 'ων 'ων 'ον '-ονες '-ονες '-ονα αγνώμων
2de '-ονος '-ονος '-ονος 'ονων 'ονων 'ονων
4de '-ονα '-ονα 'ον '-ονες '-ονες '-ονα
5de -- -- -- -- -- --

(Voor de duidelijkheid van de plaats van het accent zijn ook de laatste twee lettergrepen in het bovenstaand en onderstaand schema genoemd.)

uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
είς,
-είσα,
-έν
1ste είς είσα έν έντες είσες έντα δηλωθείς
2de έντος είσας/-ης έντος έντων εισών έντων
4de έντα είσα έν έντες είσες έντα
5de είς είσα έν έντες είσες έντα

(Voor de duidelijkheid van de plaats van het accent zijn soms de laatste twee lettergrepen in het onderstaande schema genoemd.)

uitgang cas. enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
-ας,
-ασα,
-αν
1ste 'ας '-ασα 'αν '-'αντες '-ασες '-αντα δηλώσας
2de '-αντος '-ασας '-αντος άντων ασών άντων
4de '-αντα '-ασα '-αν '-αντες '-ασες '-αντα
5de 'ας '-ασα 'αν '-αντες '-ασες '-αντα
uitgang casus enkelvoud meervoud voorbeeld
mnl. vrwl. onz. mnl. vrwl. onz.
1ste πολύς πολλή πολύ πολλοί πολλές πολλά πολύς
2de πολλού πολλής πολλού πολλών πολλών πολλών
4de πολύ/πολλύν πολλή πολύ πολλούς πολλές πολλά
5de - - - πολλοί πολλές πολλά