Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Contact Info
an image
Contact
Irene Droppert
Nederlands - Grieks
Vlaardingen-Nederland

In het Moderne Grieks worden de vergrotende en overtreffende trap de trappen van vergelijking van de bijvoeglijke naamoorden genoemd. Ze worden gevormd hetzij met een woord ofwel op de beschijvende manier, met meer woorden.

Eigenlijk zijn er vier trappen en geen drie zoals in het Nederlands, t.w.:

  • De stellende trap (Ο θετικός)
  • De comparatief of vergrotende trap (Ο συγκριτικός)
  • De relatieve superlatief of overtreffende trap (Ο σχετικός υπερθετικός)
  • De absolute superlatief of overtreffende trap (Ο απόλυτος υπερθετικός)

Ofschoon het niet voor alle bijvoeglijke naamwoorden geldt, maar voor het vormen van de trappen van vergelijking zijn zoals gezegd twee manieren, t.w.:

  • De omschreven vorm (met het gebuik van «ποι», «ο ποι» en «ο πολύ» voorafgaand aan de vergrotende trap en overtreffende trap)
  • De vorm van één woord (met het gebruik van de achtervoegsels «-τερος, -η, ο» en
    «-τατος, -η, -ο» )

Door onderstaand voorbeeld te bekijken, kunnen we gemakkelijk begrijpen welke rang het bijvoeglijke naamwoord heeft en de functie ervan in de spreektaal:

ελληνικά ολλανδικά
Ο Kώστας είναι έξυπνος. Kosta is slim.
Ο Kώστας είναι πιο έξυπνος (εξυπνότερος) από τον Γιώργο. Kosta is slimmer dan George.
Ο Kώστας είναι ο πιο έξυπνος (ο εξυπνότερος) απ’ όλα τα αγόρια της τάξης. Kosta is de slimste van alle jongens in de klas.
Ο Kώστας είναι πολύ έξυπνος (πάρα πολύ έξυπνος, εξυπνότατος, πανέξυπνος). Kosta is de de aller slimste.

In het eerste voorbeeld geeft het bijvoeglijke naamwoord slim simpelweg een eigenschap aan het onderwerp Kosta. Dan is het bijvoegijke naamwoord de stellende trap. Dus de stellende trap geeft het karakter of eigenschap van het zelfstandige naamwoord weer.

De functie van het bijvoeglijke naamwoord is verschillend in het tweede voorbeeld. Hier hebben we te maken met een vergelijking tussen twee mensen (Kosta en George) waaruit blijkt dat Kosta slimmer is. Dus met behulp van het bijvoeglijke naamwoord vergelijken we en noemen deze trap de vergrotende trap of de comparatief, die aangeeft dat het zelfstandige naamwoord, in hogere mate dan een ander zelfstandig naamwoord, een kenmerk of een eigenschap heeft.

Het derde voorbeeld is weer een vergelijking en deze keer wordt Kosta (het onderwerp) vergeleken met alle jongens van de klas. d.w.z. met allen die gelijk zijn. Hij heeft al zijn klasgenoten overtroffen in intelligentie. Daarom hebben we hier te maken met de overtreffende trap of superlatief en daarom geeft deze trap weer dat het zelfstandige naamwoord een kenmerk, kwaliteit of een attribuut heeft met een hogere rang dan alle andere zelfstandige naamwoorden van dezelfde soort.

In het vierde voorbeeld wordt duidelijk dat Kosta hoger in rang is. Maar hoe verschillen het derde en vierde voorbeeld van elkaar? In het derde voorbeeld wordt Kosta vergeleken met al zijn gelijken, terwijl het vierde voorbeeld geen verglijking is. Daarom wordt het derde voorbeeld de relatieve overtreffende trap genoemd en het vierde de absolute overtreffende trap die weergeeft dat het zelfstandige naamwoord een kenmerk, kwaliteit of attribuut met de hoogste rang heeft.

Een paar voorbeelden met «ποι» zijn

stellende trap vergrotende trap overtreffende trap betekenis
relatief absoluut
ωραίος πιο ωραίος ο πιο ωραίος πολύ ωραίος mooi
στενός πιο στενός ο πιο στενός πολύ στενός smal, nauw
σαφής πιο σαφής ο πιο σαφής πολύ σαφής duidelijk

Een paar voor beelden met één woord zijn

stellende trap vergrotende trap overtreffende trap betekenis
relatief absoluut
ωραίος ωραιότερος ο ωραιότερος ωραιότατος mooi
στενός στενότερος ο στενότερος στενότατος smal, nauw
σαφής σαφέστερος ο σαφέστερος σαφέστατος duidelijk

De vergrotene trap wordt gevormd op de een-woord manier met het achtervoegsel «-τερος, -η, -ο» en omschrijvend door het bijwoord (van hoeveelheid) «ποι» - meer voor het bijvoeglijke naamwoord te zetten, dus voor de stellende trap, om de vergrotende trap te verkrijgen. In enkele gevallen, met een speciale stijl, wordt «πλέον» gebruikt i.p.v. «ποι». De relatieve overtreffende trap wordt hetzelfde gevormd, behalve dat «ποι» dan ook nog voorafgegaan wordt door het bepaalde lidwoord. Hetzelfde geldt voor de relatieve overtreffende trap met de een-woord manier. De absolute overtreffende trap wordt op de beschrijvende wijze gevormd met het bijwoord «πολύ» - veel of «πολύ» nogmaals herhaald voorafgaand aan de stellende trap, terwijl aan deze trap, met de een-woord manier gevormd, het achtervoegsel «-τατος, -η, -ο» wordt toegevoegd aan de onzijdige 1ste naamval van het bijvoeglijke naamwoord.

Er zijn geen speciale moeilijkheden met het vormen van de trappen van vergelijking. Sommige bijvoeglijke naamwoorden kunnen zowel op de een-woord manier als op de beschrijvende manier gevormd worden, anderen alleen op de een-woord manier, maar allen kunnen omschrijvend gevormd worden (met «ποι», «ο ποι» en «πολύ»), behalve die vormen die logischerwijs geen vergelijkende trap kunnen hebben, zoals bijvoeglijke naamwoorden die al overtreffende betekenis hebben, zoals:

ελληνικά ολλανδικά
υπέροχος, -η, -ο geweldig, uitstekend
εξαίρετος, -η, -ο excellent, eminent
κορυφαίος, -α, -ο voortreffelijk, perfect

Hetzelfde geldt voor de samengestelde bijvoeglijke naamwoorden die beginnen met een versterkend voorvoegsel, zoals:

ελληνικά ολλανδικά
διαβόητος, -η, -ο berucht
θεότρελος, -η, -ο gek, erg ondeugend
ολομόναχος, -η, -ο helemaal alleen, op zichzelf
πάμφτωχος, -η, -ο extreem arm
πανέξυπνος, -η, -ο ingenieus
πεντάμορφο, -η, -ο ravissant

Er worden ook geen trappen van vergelijking op de omschrijvende manier gevormd met de bijvoeglijke naamwoorden die materialen en tijd weergven.

ελληνικά ολλανδικά
ασημένιος, -α, -ο zilver
γυάλινος, -η, -ο glas
μαρμάρινος, -η, -ο marmer
ξύλινος, -η, -ο houten
αποψινός, -η, -ο nachtelijk
αυριανός, -η, -ο van morgen
περσινός, -η, -ο van vorig jaar
χτεσινός, -η, -ο van gisteren

Sommige bijvoeglijke naamwoorden kunnen de trappen van vergelijking alleen maar omschrijvend vormen. Ze eindigen o.a. op «-ής, -ιά, -ί», «-ης, -α, -ικο», «άς/
-ής, -ού, -άδικο/-ούδικο/-ήδικο», en «-ων, -ουσα, -ον». Hetzelfde geldt voor de passieve deelwoorden in de tegenwoordige tijd die eindigen op «-όμενος»,
«-ώμενος» en «ούμενος» en de passieve voltooide deelwoorden eindigend op
«-μένος», plus de onverbuigbare bijvoeglijke naamwoorden:

stellende trap vergrotende trap overtreffende trap betekenis
relatief absoluut
σταχτής πιο σταχτής ο πιο σταχτής πολύ σταχτής grijs
τσιγκούνης πιο τσιγκούνης ο πιο τσιγκούνης πολύ τσιγκούνης gierig, gemeen
ζηλιάρης πιο ζηλιάρης ο πιο ζηλιάρης πολύ ζηλιάρης jaloers
υπναράς πιο υπναράς ο πιο υπναράς πολύ υπναράς dromerig
επείγων πιο επείγων ο πιο επείγων πολύ επείγων urgent
τιμώμενος πιο τιμώμενος ο πιο τιμώμενος πολύ τιμώμενος weledel
σκιζόμενος πιο σκιζόμενος ο πιο σκιζόμενος πολύ σκιζόμενος gescheurd
βλαμμένος πιο βλαμμένος ο πιο βλαμμένος πολύ βλαμμένος dom
ψημένος πιο ψημένος ο πιο ψημένος πολύ ψημένος gekookt
ροζ πιο ροζ ο πιο ροζ πολύ ροζ roze
σόκιν πιο σόκιν ο πιο σόκιν πολύ σόκιν shocking

Aangezien beide vormings mogelijkheden absoluut gelijkwaardig zijn en omdat de omschrijvende vorm soms alleen benadrukt wordt, worden vaak niet de moeilijkheden weergegeven die worden veroorzaakt door de vorming van de vergelijking van de een-woord vormen.

In het volgende schema worden beide manieren voor het vormen van de vergrotende trap (comparatief) getoond en eventuele moeilijkheden toegelicht.
(--) geeft aan dat de bijvoegelijke naamwoorden van deze categorie geen een-woord comparatief hebben.

stellende trap vergrotende trap met «ποι» vergrotende trap met een woord betekenis
όμορφος πιο όμορφος ομορφότερος knap, mooi
έξυπνος πιο έξυπνος εξυπνότερος intelligent
μέτριος πιο μέτριος μετριότερος gemiddeld, matig
μεγάλος ποι μεγάλος μεγαλύτερος groot
λίγος ποι λίγος λιγότερος weinig
απλός πιο απλός απλούστερος eenvoudig
βραχύς ποι βραχύς βραχύτερος kort
μαβής ποι μαβής -- paars
πολύς ποι πολύς περισσότερος veel
ταχύς ποι ταχύς ταχύτερος snel, express
τεμπέλης ποι τεμπέλης -- lui
ακριβής ποι ακριβής ακριβέστερος exact, precies
συνήθης ποι συνήθης συνηθέστερος gebruikelijk
φωνακλάς ποι φωνακλάς -- luidruchtig
φαγάς ποι φαγάς -- hebzuchtig
ευγνώμων ποι ευγνώμων ευγνωμονέστερος dankbaar
νοήμων ποι νοήμων νοημωνέστερος intelligent
τρέχων ποι τρέχων -- actueel

Voor sommige vormen van de vergrotende trap wordt tegenwoordig ook
«-ώτερος» gebruikt, boven «-ότερος».

Sommige bijvoeglijke naamwoorden met de uitgangen van de groep «-ος, -ια, -ο» -hebben een alternatieve vorm voor de vergrotende trap met «-ύτερος», zoals de bijvoegelijke naamwoorden groep met de uitgangen op «-ύς, -ιά/-εία, -ί/-ύ».

Voorbeelden van deze «-ος, -ια, -ο»- groep zijn: «γλυκός»: «γλυκότερος» en «γλυκύτερος» - zoet, teder en «ελαφρός»: «ελαφρότερος» en «ελαφρύτερος» - licht

In de spreektaal worden soms twee manieren van het vormen van de vergrotende trap gecombineerd, zoals «πιο μικρότερος» - het kleinst, «πιο καλύτερος» - het best.

Uit het bovenstaande is naar voren gekomen van welke bijvoeglijke naamwoorden de omschrijvende vergrotende trap, met «ποι», gevormd kunnen worden. Van de rest van de bijvoeglijke naamwoorden, eindigend op «-ος, -η, -ο» - «-ος, -α, -ο» - «-ος, -ια, -ο» - «-ύς, -ιά, -ύ» - «ύς, -εία, -ύ» plus de bijvoeglijke naamwoorden met twee uitgangen «ης, -ες» wordt het achtervoegsel «-τερος, -η, -ο » toegevoegd aan de 1ste naamval enkelvoud van het onzijdige bijvoeglijk naamwoord.

Aan de bijvoeglijke naamwoorden met de twee uitgangen «-ων/-ονας, -ον» wordt bij de vorming van de vergrotende trap met de een-woord manier, het achtervoegsel «-ονέστερος, -η, -ο» toegevoegd.

stellende trap afkomstige groep vergrotende trap betekenis
δροσάτος «-ος, -η, -ο» δρασατότερος vers
τυχερός «-ος, -η, -ο» τυχερότερος gelukkig
ήρεμος «-ος, -η, -ο» ηρεμότερος rustig, kalm
παλιός «-ος, -α, -ο» παλιότερος oud, verweerd
κρύος «-ος, -α, -ο» κρυότερος koud, gekoeld
ηλίθιος «-ος, -α, -ο» ηλιθιότερος stom, idioot, gek
στριγκός «-ος, -ια, -ο» στριγκότερος schel
φρέσκος «-ος, -ια, -ο» φρεσκότερος fris, nieuw
βαρύς «-υς, -ια,- υ» βαρύτερος zwaar
παχύς «-υς, -ια,- υ» παχύτερος dik, zwaarlijvig
δασύς «-υς, -εια, -υ» δασύτερος bossig, behaard
δριμύς «-υς, -εια, -υ» δριμύτερος bitter, hard, streng
αγενής «-ης, -ης, -ες» αγενέστερος onbeleefd, lomp
ευγενής «-ης, -ης, -ες» ευγενέστερος hoffelijk, beleefd
αγνώμων «-ων, -ων, -ον» αγνωμονέστερος bescheiden
σώφρων «-ων, -ων, -ον» σώφρονέστερος verstandig

De relatieve overtrefende trap wordt op precies dezelfde manier gevormd als de vergrotende trap op de een-woord manier, met het verschil dat het bepaalde lidwoord ervoor komt:

De absolute overtreffende trap is een geleerde vorm en wordt minder vaak gebruikt dan de relatieve overtreffende trap. Bij de een-woord wijze wordt het achtervoegsel «-τατος, -η, -ο » toegevoegd aan de 1ste naamval enkelvoud van het onzijdige bijvoeglijk naamwoord.

Aan de absolute overtreffende trap van de bijvoeglijke naamwoorden met de twee uitgangen op «-ων/-ονας, -ον» wordt «-ονέστατος» toegevoegd.

stellende trap afkomstige groep relatieve overtr. trap absolute overtr.trap
δροσάτος «-ος, -η, -ο» ο δρασατότερος δρασατότατος
τυχερός «-ος, -η, -ο» ο τυχερότερος τυχερότατος
ήρεμος «-ος, -η, -ο» ο ηρεμότερος ηρεμότατος
παλιός «-ος, -α, -ο» ο παλιότερος παλιότατος
κρύος «-ος, -α, -ο» ο κρυότερος κρυότατος
ηλίθιος «-ος, -α, -ο» ο ηλιθιότερος ηλιθιότατος
στριγκός «-ος, -ια, -ο» ο στριγκότερος στριγκότατος
φρέσκος «-ος, -ια, -ο» ο φρεσκότερος φρεσκότατος
βαρύς «-υς, -ια,- υ» ο βαρύτερος βαρύτατος
παχύς «-υς, -ια,- υ» ο παχύτερος παχύτερος
δασύς «-υς, -εια, -υ» ο δασύτερος δασύτατος
δριμύς «-υς, -εια, -υ» ο δριμύτερος δριμύτατος
αγενής «-ης, -ης, -ες» ο αγενέστερος αγενέστατος
ευγενής «-ης, -ης, -ες» ο ευγενέστερος ευγενέστατος
αγνώμων «-ων, -ων, -ον» ο αγνωμονέστερος αγνωμονέστατος
σώφρων «-ων, -ων, -ον» ο σωφρονέστερος σωφρονέστατος

Hier volgen twee schema´s van onregelmatige trappen van vergelijking op de één woord manier en vervolgens op de beschrijvende manier

stellende trap vergrotende trap overtreffende trap betekenis
relatief absoluut
απλός απλούστερος ο απλούστερος απλούστατος απλός
γέρος γεροντότερος ο γεροντότερος -- oud
κακός χειρότερος ο χειρότερος χείριστος, κάκιστος slecht, fout
καλός καλύτερος ο καλύτερος κάλλιστος, άριστος goed, plezierig
κοντός κοντύτερος ο κοντύτερος κοντότατος kort
λίγος λιγότερος ο λιγότερος ελάχιστος een beetje
μακρύς μακρύτερος ο μακρύτερος μακρύτατος lang
μεγάλος μεγαλύτερος ο μεγαλύτερος μέγιστος groot, hoog, oud
μικρός μικρότερος ο μικρότερος ελάχιστος klein, jong
πολύς περισσότερος ο περισσότερος πλείστος veel, erg
πρώτος πρωτύτερος ο πρωτύτερος πρώτιστος eerste
stellende trap vergrotende trap overtreffende trap betekenis
relatief absoluut
απλός πιο απλός ο πιο απλός πολύ απλός eenvoudig
γέρος πιο γέρος ο πιο γέρος πολύ γέρος oud
κακός πιο κακός ο πιο κακός πολύ κακός slecht
καλός ποι καλός ο πιο καλός πολύ καλός goed
κοντός ποι κοντός ο πιο κοντός πολύ κοντός kort
λίγος -- ο ποι λίγος πολύ λίγος weinig
μακρύς ποι μακρύς ο ποι μακρύς πολύ μακρύς lang
μεγάλος πιο μεγάλος ο πιο μεγάλος πολύ μεγάλος groot
μικρός ποι μικρός ο ποι μικρός πολύ μικρός smal, klein
πολύς ποι πολύς ο πιο πολύς πάρα πολύς veel
πρώτος -- -- -- eerste

Er is in het Moderne Grieks ook een groep bijvoeglijke naamwoorden die niet afkomstig zijn van de stellende trap-bijvoeglijke naamwoorden, maar die uit andere delen van de taal voortkomen. Ze worden in de hedendaagse spreektaal weinig of niet gebruikt:

stellende trap vergrotende trap relatieve superlatief absolute superlatief betekenis
άνω ανώτερος ο ανώτερος ανώτατος superieur
κάτω κατώτερος ο κατώτερος κατώτατος inferieur
άπω απώτερος ο απώτερος απώτατος verder
ένδον ενδότερος ο ενδότερος ενδότατος interlijke
έξω εξώτερος ο εξώτερος -- buitenste
έσω εσώτερος ο εσώτερος εσώτατος binnenste
πλησίον πλησιέστερος ο πλησιέστερος πλησιέστατος dichtstbijzijnde
προτιμώ προτιμότερος ο προτιμότερος -- verkieslijk
υπέρ υπέρτερος ο υπέρτερος υπέρτατος superieur
προ πρότερος ο πρότερος -- voorafgaand
ελληνικά αγγλικά
1. Ο Γιάννης είναι πιο έξυπνος ή εξυπνότερος από την Ελένη. Jan is slimmer dan Helen.
2. Ο Γιάννης είναι πιο ενθουσιώδης από τον Γιώργο. Jan is enthousiaster dan George.
3. Το αεροπλάνο είναι πιο γρήγορο μέσο συγκοινωνίας από το τρένο. Het vliegtuig is een sneller transportmiddel dan de trein.
4. Η άνοιξη είναι ομορφότερη εποχή από το φθινόπωρο. De lente is een mooier seizoen dan de herfst.
5. Το Ιόνιο πέλαγος είναι βαθύτερο από το Αιγαίο. De Ionische Zee is dieper dan de Egeïsche Zee.
6. Οι οδηγίες της Ελένης ήταν σαφέστερες από τις οδηγίες του Γιάννη. Helen's instructies waren duidelijker dan Jan´s instructies.
7. To φαγητό του Βασίλη είναι πιο νόστιμο από (το φαγητό) της Αγνής. Het eten bereid door Basil is smakelijker dan dat van Agnes.
8. Η μητέρα τους δίνει περισσότερα λεφτά του Νίκου απ’ ό,τι/απ’ όσα της Ειρήνης. Hun moeder geeft meer geld aan Nico dan aan Irene.
9. Είναι προτιμότερο να λες την αλήθεια από το να λες ψέματα. Het heeft de voorkeur om de waarheid te vertellen in plaats van leugens.
10. Αυτή η υπόθεση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Dit geval is erger dan het voorgaande.
11. Ο Μιχάλης είναι πιο φιλάρεσκος από την αδερφή του. Michael is ijdeler dan zijn zus.
12. To βιβλίο αυτό είναι λιγότερο ενδιαφέρον από το προηγούμενο. Dit boek is minder interessant dan het voorgaande.
13. Αυτό το κουστούμι ειναι φτηνότερο από το άλλο που είδαμε στην Ερμού. Dit pak is goedkoper dan het andere dat we zagen in Ermou Straat.
14. To φαγητό του Γιάννη είναι πιο νόστιμο από (το φαγητό) της Ελένης. Het eten van Jan is smakelijker dan dat van Helen.
15. Ο καλύτερος από όλους τους άλλους. De beste van alle anderen.
16. Ο καλύτερος από όλους. De beste van allemaal.
17. Καλύτερος από όλους τους άλλους. Beter dan de rest.
18. Αυτό το επιχείρημα είναι περισσότερο πιστευτό. Dit argument is meer overtuigend.
19. To βιβλίο αυτό είναι λιγότερο ενδιαφέρον παρά το προηγούμενο. Dit boek is minder interessant dan het voorgaande.
20. Ο Γιάννης αγαπά τη Μαρία περισσότερο παρά τον Νίκο. John houdt meer van Maria dan van Nico.
21. Ο Γιάννης αγαπά τη Μαρία περισσότερο παρά ο Νίκος. John houdt meer van Maria dan Nico (van haar houdt).
22. Η μητέρα τους δίνει περισσότερα λεφτά του Νίκου παρά της Ειρήνης. Hun moeder geeft meer geld aan Nico dan aan Irene.
23. Είναι καλύτερα να τον πάρουμε μαζί μας παρά να τον αφήσουμε εδώ. Het is beter hem met ons mee te nemen dan hem hier achter te laten.
24. Είναι πάντα καλύτερα στο σπίτι σου παρά σε ξένο σπίτι. Het is altijd beter in jouw huis dan in dat van iemand anders.
25. Είναι πιο σωστό να λες την αλήθεια παρά να λες ψέματα. Het is beter de waarheid te zeggen dan te liegen.
26. Είναι προτιμότερο να έχεις λεφτά παρά να είσαι φτωχός. Het heeft de voorkeur om geld te hebben dan arm te zijn.
27. Προτιμώ να διαβάζω παρά να γράφω. Ik geef meer de voorkeur aan lezen dan aan schrijven.
28. Προτιμώ να πάω βόλτα παρά να κάθομαι σπίτι. Ik geef meer de voorkeur aan een wandeling maken dan thuis zitten.
29. Ο καφές μού φαίνεται νοστιμότερος στην κουζίνα παρά στην τραπεζαρία. Koffie lijkt me beter te smaken in de keuken dan in de eetkamer.
30. Ο Νίκος είναι μικρότερός μου. Nico is jonger dan ik.
31. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει κανείς που να είναι καλύτερός του. Hij gelooft niet dat er iemand is die beter is dan hij.
32. Ο υπουργός αποδείχτηκε πλέον ενημερωμένος όλων των παρισταμένων. De minister bewees meer geïnformeerd te zijn dan alle aanwezigen.
33. Έζησε την ωραιότερη ημέρα της ζωής του. Hij beleefde de mooiste dag van zijn leven.
34. Σήμερα θα παρουσιαστούν τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε. Vandaag worden de belangrijkste evenementen van het vorige jaar gepresenteerd.
35. Ο λιγότερο φυσικός τρόπος γέννησης (relatief overtreffend). De minst natuurlijke methode van bevalling.
36. Οι γιατροί διαφωνούν για το ποιος είναι ο πιο φυσικός τρόπος γέννησης (relatief overtreffend). Artsen zijn oneens over wat de meest natuurlijke methode van de geboorte is.
37. Τα γραπτά των μαθητών της Α΄ τάξης ήταν μετριότατα. (absoluut overtreffend) De schriften van leerlingen van de A klas waren zeer middelmatig.
38. Τα επιχειρήματά του για την υποστήριξη της θέσης του ήταν σαφέστατα. (absoluut overtreffend) Zijn argumenten ter ondersteuning van zijn positie waren zeer duidelijk.
39. Τέτοια συμπεριφορά είναι φυσικότατη (absoluut overtreffend). Zulk gedrag is volkomen natuurlijk.
40. Ο καφές μού φαίνεται νοστιμότερος στην κουζίνα απ’ ό,τι στην τραπεζαρία. Koffie lijkt me beter te smaken in de keuken dan in de eetkamer.
41. Είναι πάντα καλύτερα στο σπίτι σου απ’ ό,τι σε ξένο σπίτι. Het is altijd beter in jouw huis dan in dat van iemand anders.
42. Πάρε ό,τι καλύτερο. Neem van het beste.
43. Ο Γιάννης είναι πιο πεισματάρα απ’ ό,τι είναι ο Νίκος. Jan is vasthoudender dan Nico.
44. Ο Γιάννης είναι πιο πεισματάρα απ’ ό,τι ο Νίκος. Jan is vasthoudender dan Nico.
45. Ο Kώστας λέει πιο πολλά ψέματα απ’ όσα λέει ο Μιχάλης. Kostas vertelt meer leugens dan Michael.
46. Ο Kώστας λέει πιο πολλά ψέματα απ’ όσα ο Μιχάλης. Kostas vertelt meer leugens dan Michael.
47. Όσο επιμένεις τόσο θα απογοητεύεσαι. Hoe meer je aandringt des te meer zul je teleurgesteld zijn.
48. Όσο πιο καλά γράψεις στις εξετάσεις σου τόσο μεγαλύτερους βαθμούς θα πάρεις. Hoe beter je presteert in je examens hoe hogere cijfers je zal krijgen.
49. Όσο πιο πολύ/περισσότερο τρως τόσο πιο πολύ/περισσότερο βλάφτεις τον οργανισμό σου. Hoe meer je eet hoe meer je je gezondheid schaadt.
50. Όσες ψευτιές μου είπε αυτός άλλες τόσες μου είπε και αυτή. Zij vertelde me net zoveel leugens als hij.
51. Είσαι σαν την Ελένη. Je bent hetzelfde als Helen.
52. Ο Νίκος είναι σαν εσένα ψηλός. Nico is even lang als jij.
53. Ο Αλέκος είναι προστατευτικός σαν τον αδελφό μου. Alex is zo besschermend als mijn broer.
54. Ο Αλέκος είναι προστατευτικός σαν αδελφός. Alex is zo beschermend als een broer.
55. Μιλάει σαν δικηγόρος. Hij spreek als een advocaat.
56. Σου μιλάω ως φίλος και όχι ως γιατρός. Ik speek tegen je als een vriendin, niet als een dokter.
57. Εργάζεται ως γραμματέας του προέδρου. Zij/hij werkt als secretary van de president
58. του έδωσαν τη δουλειά ως τον πιο κατάλληλο άνθρωπο. Zij gaven hem de baan als de meest geschikte persoon.
59. Η Ελένη είναι όμορφη όπως εσύ. Helen is zo mooi als jij.
60. Ο Γιάννης ενδιαφέρεται τόσο για την Ειρήνη όσο και για την Άννα. Jan is net zo geinteresseert in Irene als hij in Anna is.
61. Τελικά είναι τόσο όμορφη η Βαρβάρα όσο μας έλεγαν; Is Barbara uiteindelijk zo mooi als ze ons (vaak) vertelden?
62. Οι φοιτητές είναι κουρασμένοι τόσο όσο και βαριεστημένοι. De studenten zijn zowel moe als verveeld
63. Δεν είναι όσο εσύ καλή. Zij is niet zo goed als jij
64. Δεν είναι καλή όσο (είσαι) εσύ. Zij is niet zo goed als jij.
65. Ο καινούργιος μας καθηγητής είναι καλός όσο και ο προηγούμενος. Onze nieuwe leraar is net zo goed als de vorige.

Tekst en uitleg

Een vergelijking bestaat meestal uit twee zinsdelen d.w.z. het eerste zinsdeel bevat het vergelijkende onderdeel, terwijl het tweede gedeelte, hetzij met het voorzetsel «από», het voegwoord «παρά», met of zonder het partikel «να», of gewoon de 2de naamval presenteert. Zie de zinnen met «από», 1 t/m 23, met «παρά» 25 t/m 36, met de 2de naamval 37 t/m 41

Het voorzetsel «από» in het tweede deel van de vergelijking wordt gevolgd door de 4de naamval (accusatief), als het een zelfstandig naamwoord zin is die na de vergrotende trap komt. Zie hiervoor de zinnen 1 en 2.

Het tweede zinsdeel van de vergelijking kan echter af en toe worden weggelaten, daar waar het duidelijk is, zoals in zin 18.

Voor alle bijvoeglijke naamwoorden zijn er voor de zinsopbouw in het eerst zinsdeel van de vergelijking markeringsmiddelen door het gebuik van «πιο» meer of van «περισσότερο» - meer. Hetzelfde geldt voor zinnen met bijwoorden en andere typen zinsdelen waar vergelijkingen in kunnen voorkomen. Dan wordt het tweede deel van de vergelijking ook weer met «από» and «παρά» gepresenteerd. De 2de naamval van een verbogen voornaamwoord echter combineert niet met dit type vergelijking. Zie de zinen 3 en 22

Als het tweede zinsdeel een verbogen naamwoord is wordt de 2de naamval (genitief) gebruikt zonder «από» en «παρά». Zie hiervoor de zinnen 29 and 30 (2de naamval zonder «από» en «παρά»)

In de zinnen 2 en 13 laat het eerste zinsdeel van de vergelijking op de een of andere manier zien alsof het tweede deel overtroffen wordt. Om het tegendeel uit te drukken wordt in de vergrotende trap het bijwoord «λίγο» - weinig, «λιγότερο» - minder gebruikt gevolgd door «από» en «παρά». Zie hiervoor ook zin 12 waar «από» en «παρά» beiden gebruikt kunnen worden.

Het tweede zinsdeel van de vergelijking kan ook worden gevormd met «παρά» - dan, als dat zinsdeel dezelfde grammaticale vorm heeft als het eerste zinsdeel. Als het tweede zinsdeel van de vergelijking een zelfstandig naamwoord zin is die na een gevormde vergrotende trap komt zal meestal «από» met een zinsdeel in de 4de naamval de accusatief er op volgen. Als de vergelijking tussen andere zinsdelen is dan zelfstandige naamwoord zinnen, kan alleen «παρά» worden gebruikt en niet «από». Als «από» toch gebruikt wordt in plaats van «παρά» moet het bepaalde onzijdige lidwoord toegevoegd worden zoals in zin 9 waar het laatste zinsdeel luidt «...από το να λες ψέματα». Het gebruik van «παρά» is verplicht bij vergelijkingen in zelfstandige naamwoord zinnen met een meewerkend voorwerp. Zie zin 7 waarin beiden «από» en «παρά» kunnen gebruikt kunnen worden, Zie de zinnen: 20 («τη Μαρία» en «τον Νίκο» beiden 4de naamval) en 21 («ο Γιάννης» en «ο Νίκος» beiden 1ste naamval), 22, waarin «παρά» gebruikt moet worden vanwege het meewerkend voorwerp. 30 (is een vergelijking tussen andere zinsdelen dan die van zelfstandige naamwoorden)

In zin 7, in het zinsdeel «το φαγητό της Αγνής» is «το φαγητό» met het bijbehorende voorzetsel «από» in de 4de naamval (accusatief). In dit tweede zinsdeel van de vergelijking echter kan «το φαγητό» weggelaten worden hetgeen betekent dat «της Αγνής» overblijft in de 2de naamval (genitief), wat eigenlijk niet mogelijk is met «από», maar het wordt in dit geval gezien als niet weggelaten.

In de zinnen 25, 26 en 27 met «παρά» zou «από» gebruikt kunnen worden, maar alleen wanneer het definitieve onzijdige artikel wordt toegevoegd om de zin te nominaliseren.

In de zinnen 30 t/m 34 wordt de 2de naamval gebruik na de vergelijking.

Zoals hierboven genoemd wordt de relatieve superlatief gevormd als de vergrotende trap met de toevoeging van het lidwoord en aan de absolute superlatief wordt het achtervoegsel «-τατος, -η, -ο» toegevoegd aan de onzijdige 1ste naamval van het bijvoeglijke naamwoord. Voor de goede orde zie de zinnen 35 t/m 39.

De vergelijking tussen twee aantonende zinsneden kan ook uitgedrukt worden door middel van een relatieve vorm. In het tweede zinsdeel van de vergelijking wordt dan «από» gevolgd door ofwel «ό, τι» of door «όσος, -η, -ο». («ό, τι» is een onverbuigbaar onzijdig woordje uit het Oude Grieks dat iets of wat dan ook betekent en «όσος, -η, -ο» is een mannelijk voornaamwoord dat alles of zoveel als betekent). Zie de zinnen 40 t/m 46

Deze constructie kan gebruikt worden als een alternatief voor «παρά», als het gebruik van «από» uitgesloten is. Het werkwoord in het tweede zinsdeel kan weggelaten worden. Zie de zinnen 44 en 46.

Er bestaat een constructie, die een correlatieve vergelijking wordt genoemd. Deze bestaat ook uit twee zinsneden, waarvan in de eerste het voornaamwoord «όσος, -η, -ο» - zoveel wordt gebruikt en in de tweede zin het aanwijzende voornaamwoord «τόσος, -η, -ο »- zoveel/veel, zoveel/veel . Het is ook mogelijk om de vergelijkende graad van het bijwoord «πολύ» (dat wil zeggen «πιο πολύ» of «περισσότερο») in deze constructie te gebruiken. Zie zin 49. In zin 50 wordt «τόσες» vergezeld door het voornaamwoord «άλλος, -η, -ο» om zoveel opnieuw uit te drukken. Zie ook de zinnen 47 en 48

Er zijn zinsneden die vergeleken worden, zoals die met een zelfstandig naamwoord, met een bijvoeglijk naamwoord of met een voorzetsel enz. Ze worden identiek gevonden met betrekking tot de mate waarin zij een bepaalde eigenschap bezitten. Deze vergelijkingen worden gevormd met «σαν», «ως», «όπως» en «όσο». In de zinnen 51 t/m 55 is «σαν» gebruikt. Er is een verschil in het gebruik met «σαν» en «ως», omdat met «ως» een zelfstandig naamwoord zin wordt geintroduceerd. Zie de zinnen 56 t/m 58. Het voegwood «όπως» wordt gevolgd door een zelfstandig naamwoord zin of een voornaamwoord. Het heeft dan hetzelfde naamval als de eerste zin van de vergelijking. Zie zin 59. Een andere vergelijking kan worden uitgedrukt met «τόσο» ... «όσο». Deze combinatie kan afzonderlijk beginnen in de eerste zin van de vergelijking en eindigen in de tweede zin of kunnen elkaar opvolgen in de tweede zin. Het is ook mogelijk om alleen «όσο» te gebruiken en «τόσο» weg te laten. Zie de zinnen 60 t/m 65.