Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?

Vertaler, een robuust en mooi ontwerp, dat
zowel oorspronkelijke als romeinse tekens weergeeft:

Wilt u ook een goed ogende website zoals deze? Met Artisteer bent u in een paar minuten een webdesign expert. Zonder technische vaardigheden zoals het coderen van de XHTML en CSS, zonder dure fotobewerkings programma's en dure webontwerp software:

Artisteer - CMS Template Generator

lees meer

Met de Kindle Fire HD, supersnel surfen op het web, inclusief G-mail en Outlook ondersteuning.

DotNetNuke is een open source content management systeem geschreven in C# voor het ASP.NET framework. Met de vele ingebouwde design elementen van Artiseer creëer je snel een fantastisch uitziende DNN skin, voor een dynamische website. DotNetNuke is naast een geweldig CMS ook een Application Development Platform voor Microsoft. Net, waarvoor geen specifieke kennis van programmeren vereist is.

Artisteer - DNN Skin Generator
an image

Irene Droppert
Nederlands -
Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Nederlands Grieks
het woord η λέξη
de tijden οι χρόνοι
de zin η πρόταση
de hoofdzin η κύρια πρόταση
de bijzin η δευτερεύουσα πρόταση
het augment (kenmerk v.d. verleden tijd) η αύξηση
de uitgang η κατάληξη
de stam το θέμα
het partikel το μόριο
de wijzen οι εγκλίσεις
het onderwerp το υποκείμενο
het gezegde το κατηγόρημα
het lijdend voorwep το αντικείμενο
het enkelvoud ο ενικός
het meervoud ο πληθυντικός
mannelijk αρσενικός, -ή, -ό
vrouwelijk θηλυκός, -ιά, -ό
onzijdig ουδέτερος, -η, -ο
de verbuiging η κλίση
de vervoeging η συζυγία
het verkleinwoord το υποκοριστικό
Nederlands Grieks
de onvoltooid tegenwoordige tijd ο ενεστώτας
de onvoltooid veleden tijd ο παρατατικός
de aoristus ο αόριστος
de toekomende tijd ο μέλλοντας
de voltooid tegenwoordige tijd ο παρακείμενος
de voltooid verleden tijd ο υπερσυντέλικος
de voltooid toekomende tijd ο συντελεσμένος μέλλοντας
Nederlands Grieks
de aantonende wijs η οριστική έγκλιση
de aanvoegende wijs η υποταχτική
de gebiedende wijs η προσταχτική
de onbepaalde wijs το απαρέμφατο
Nederlands Grieks
de eerste naamval η ονμαστική
de tweede naamval η γενική
de derde naamval η δοτική
de vierde naamval η αιτιατική
de vijfde naamval η κλητική
Nederlands Grieks
de actieve/bedrijvende vorm η ενεργητική φωνή
de passieve/lijdende vorm η παθητική φωνή
Nederlands Grieks
het werkwoord το ρήμα
het koppelwerkwoord το ρημα συνδεσμο
het hulpwerkwoord το βοηθητικό ρήμα
het regelmatige werkwoord το ομαλό ρήμα
het onregelmatige werkwoord το ανώμαλο ρήμα
overgankelijke werwoorden τα μεταβατικά ρήματα
onovergankelijke werwoorden τα αμετάβατο ρήματα
het lidwoord το άρθρο
het bepaalde lidwoord το οριστικό άρθρο
het onbepaalde lidwoord ο αόριστο άρθρο
het naamwoord το όνομα
het zelfstandig naamwoord το ουσιαστικό
het bijvoegelijke naamwoord το επίθετο
het telwoord το αριθμητικό
het hoofdtelwoord το απόλυτο αριθμητικό
het rangtelwoord το τακτικό αριθμητικό
het bepaalde/onbepaalde hoofdtelwoord το οριστικό/αόριστο απόλυτο αριθμητικό
het bepaalde/onbepaalde rangtelwoord το οριστικό/αόριστο τακτικό αριθμητικό
het voegwoord ο σύνδεσμος
het voorzetsel το πρόθεση
het bijwoord το επίρρημα
het voornaamwoord η αντωνυμία
het persoonlijke voornaamwoord η προσωπική αντωνυμία
het bezittelijke voornaamwoord η κτητική αντωνυμία
het aanwijzende voornaamwoord η δεικτική αντωνυμία
het vragende voornaamwoord η ερωτηματική αντωνυμία
het betrekkelijke voornaamwoord η αναφορική αντωνυμία
het wederkerende voornaamwoord η αυτοπαθή αντωνυμία
het tussenwerpsel το επιφώνημα
Nederlands Grieks
de klinker το φωνήεν
de medeklinker το σύμφωνο
de klemtoon ο τόνος
de fonetiek η φωνητική
het accent η προφορά
de klank ο φθόγγος
fonetisch γθογγικός -ή - ό
de tweeklank ο δίφθογγος
Nederlands Grieks
het deelwoord το μετοχή
het tegenwoordig deelwoord το μετοχή ενεστώτα
het voltooid deelwoord το μετοχή παρακειμένου
Nederlands Grieks
de trappen van gegelijking τα παραθετικά
de stellende trap το θετικό
de vergrotende trap το συγκριτικό
de overtreffende trap το υπερθετικό