english flag

Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?

Wilt u ook een goed ogende website zoals deze? Met Artisteer bent u in een paar minuten een webdesign expert. Zonder technische vaardigheden zoals het coderen van de XHTML en CSS, zonder dure fotobewerkings programma's en dure webontwerp software:

Artisteer - CMS Template Generator

lees meer

Highlights
Artiseer

Maak in een handomdraai een professionele CMS website sjabloon voor Joomla

Artisteer - Joomla Theme Generator
Contact Info
an image
Contact
Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Het eerste wat we dienen te weten om werkwoordsvormen te creëren, is het verschil tussen de stam van het werkwoord en de uitgang. De stam zegt iets over het aspect en de uitgang over de persoon. Deze twee dingen tesamen geven ons de informatie over de vorm (actief of passief) van het werkwoord, de persoon, en het enkel- of meervoud.

De meeste werkwoorden hebben drie stammen en het is eigenlijk noodzakelijk om alle stammen van elk werkwoord te kennen.

Een paar voorbeelden:
  • De eerste persoon enkelvoud van het werkwoord «δηλώνω» - ik verklaar, waarvan de onvoltooide stem «δηλών-» is. De eerste persoon van de onvoltooide (aoristus) verleden tijd van het actieve werkwoord is «δήλωσα»- ik verklaarde, en de stam is «δήλωσ-». De eerste persoon van de onvoltooid (aoristus) verleden tijd van het passieve werkwoord is «δηλώθηκα» - mij werd verklaard en de stam is «δηλώθ-».
  • De eerste persoon enkelvoud van het werkwoord «αλλάζω» - ik verander, waarvan de onvoltooide stem «αλλάζ-» is. De eerste persoon van de onvoltooide (aoristus) verleden tijd van het actieve werkwoord is «άλλαξα»- ik veranderde, en de stam is «άλλαξ-». De eerste persoon van de onvoltooid (aoristus) verleden tijd van het passieve werkwoord is «αλλάχτηκα» - mij werd verklaard en de stam is «αλλάχτ-».
  • De eerste persoon enkelvoud van het werkwoord «αλέθω» - vermalen, waarvan de onvoltooide stem «αλέθ-» is. De eerste persoon van de onvoltooide (aoristus) verleden tijd van het actieve werkwoord is «άλεσα»- ik vermaalde, en de stam is «άλεσ-». De eerste persoon van de onvoltooid (aoristus) verleden tijd van het passieve werkwoord is «αλέστηκα» - werd vermaald en de stam is «αλέστ-».

Vanwege de interactie met het tijdensysteem is het van essentieel belang dat we een onderscheid maken tussen het onvoltooide- en het voltooide aspect. De onvoltooide stam wordt gebruikt voor een groep onvoltooide vormen, terwijl de voltooide stam de basis vormt voor de groep van voltooide vormen.

Om de functies van de verschillende stammen te begrijpen dienen we te weten met welk aspect we te maken hebben, omdat de grammatikale tijden ermee gevormd worden.

De meeste werkwoorden hebben in feite twee verschillende aoristus (perfective) stammen, voor zowel de actieve als de passieve vormen. Deze twee vormen onderscheiden zich formeel door de verschillende stammen van het werkwoord en volgens de betekenisleer (semantiek) door hun aspect.

Er zijn twee groepen regelmatige werkwoorden nl. die van de:

  • Actieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ω»
  • Passieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ομαι»

De werkwoorden in deze groep hebben geen accent op de uitgang

De eerste vervoeging - A

Verdeeld over 4 categorieën met verschillende aoristus stammen:

Categorie 1

Als de stam van het actieve werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op, een klinker, op «-ν», «-θ» of «-ζ», dan zal de stam van de aoristus van dit werkwoord eindigen op «-σ» en van het passieve werkwoord op «-στ» of «-θ»

stam
actief
stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
actief werkwoord aoristus actief aoristus passief betekenis
klinker -σ- -στ-/-θ- ακούω άκουσα ακούστηκα horen
αναλύω ανάλυσα αναλύθηκα analyseren
-στ-/-θ- πιάνω έπιασα πιάστηκα pakken
ψήνω έψησα ψήθηκα bakken
-θ- -στ- αλέθω άλεσα αλέστηκα malen
-ζ- * -στ- σκίζω έσκισα σκίστηκα scheuren

Het werkwoord «ιδρύω», behorend in bovengenoemde categorie, heeft een afwijkende uitgang van het passieve voltooide deelwoord, «-μένος» i.p.v. zoals bij de andere werkwoorden, «-σμένος».

Categorie 2

Als de stam van het actieve werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op, «-κ-», «-γ-», «-χ-», «-χν-», «-γγ-» of «-ζ-», dan zal de stam van de aoristus van dit werkwoord eindigen op «-ξ-» en van het passieve werkwoord
op «–χτ-»

stam
actief
stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
actief werkwoord aoristus actief aoristus passief betekenis
-κ- -ξ- -χτ- διδάσκω δίδαξα διδάχτηκα onderwijzen
-γ- ανοίγω ανοίξα ανοίχτηκα openen
-χ- ελέγχω έλεγξα ελέγχτηκα controleren
-χν- ψάχνω έψαξα ψάχτηκα zoeken
-γγ- σφίγγω έσφιξα σφίχτηκα omarmen
-ζ- κοιτάζω κοίταξα κοιτάχτηκα bekijken

De werkwoorden «διδάσκω» en «ελέγχω» hebben twee passieve aoristus uitgangen, de bovengenoemde, met «-χτ-» en de meer formele met «-χθ-», dus «διδάχθηκα» en «ελέγχθηκα»

Categorie 3

Als de stam van het actieve werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op, «-π-», «-β-», «-φ-», «-πτ-» of «-φτ-», dan zal de stam van de aoristus van dit werkwoord eindigen op «-ψ-» en van het passieve werkwoord op «-φτ-»

stam
actief
stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
actief werkwoord aoristus actief aoristus passief betekenis
-π- -ψ- -φτ- παραλείπω παρέλειψα παραλείφτηκα overslaan
-β- σκάβω έσκαψα σκάφτηκα graven
-φ- αλείφω άλειψα αλείφτηκα smeren
-πτ- καλύπτω κάλυψα καλύφτηκα beschermen
-φτ- βλάφτω έβλαψα βλάφτηκα schaden

Van de bovengenoemde werkwoorden heeft alleen «παραλείπω» een afwijkend passief tegenwoordig deelwoord, «παραλειπόμενος», terwijl de rest van de werkwoorden de uitgang «-μμένος» voor het passieve voltooide deelwooord krijgen.

De werkwoorden «παραλείπω» en «καλύπτω» hebben twee passieve aoristus uitgangen, de bovengenoemde, met «-φτ-» en de meer formele met «-φθ-», dus «παραλείφθηκα» en «καλύφθηκα»

Categorie 4

Als de stam van het actieve werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op, « –αυ-» of «-ευ-», dan zal de stam van de aoristus van dit werkwoord eindigen op «-αψ-» of «-εψ-» resp. «-ασ-» of «-εσ-» en van het passieve werkwoord op «-αυτ-»
of «-ευτ-»

stam
actief
stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
actief werkwoord aoristus actief aoristus passief betekenis
-αυ- -ασ-/-αψ- -αυτ- παύω έπασα παύτηκα stopzetten
-ευ- -εσ-/-εψ- -ευτ-/ευθ δουλεύω δούλεψα δουλεύτηκα werken
δεσμεύω δέσμευσα δεσμεύτηκα binden

Het werkwoord «παύω» heeft een passief tegenwoordig deelwoord, «παυόμενος». Het heeft twee vormen voor de aoristus verleden tijd «έπασα» en «έπαψα», waarvan de laatste het minst vaak gebruikt wordt. Bovendien heeft het twee passieve aoristus vormen, het bovengenoemde met «-αυτ-» en de meer formele vorm met «-αυθ-», dus «παύθηκα».

Bij de actieve werkwoorden met de stam eindigend op «-ευ-» heeft «δεσμεύω» twee passieve aoristus vormen, het bovengenoemde «-ευτ-» en «-ευθ-» («δεσμεύθηκα»).

Artisteer - Web Design Generator

Zoals gezegd zijn er twee groepen regelmatige werkwoorden, de bovenstaande A-groep en de:

categorie 1
  • Alle werkwoorden die in de actieve o.t.t. eindigen op «-ώ (-άω)» *
  • Passieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ιέμαι»

* Deze groep werkwoorden heeft twee vormen «-ώ» en de alternatieve vorm met «-άω». Ze komen uit het Oude Grieks. Ze worden in het MG vervoegd volgens de groep werkwoorden op «-άω».

categorie 2
  • Alle actieve werkwoorden eindigen op «-ώ»
  • Passieve werkwoorden in de o.t.t. op «-ούμαι»

De tweede vervoeging - B

stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
werkwoord
actief
aoristus
actief
aoristus
passief
betekenis
-ησ- -ηθ- Categorie 1 *
αγαπώ αγάπησα αγαπήθηκα liefhebben
ρωτώ ρώτησα ρωτήθηκα vragen
βροντάω βρόντησα * donderen
Categorie 2
αξιολογώ αξιολόγησα αξιολογήθηκα waarderen
ομολογώ ομολόγησα ομολογήθηκα erkennen

* Van deze drie werkwoorden in categorie 1 is «βροντάω» een actief werkwoord zonder passieve vorm. Er is nog een werkwoord met dezelfde betekenis nl. «βροντώ», dat een andere vervoeging heeft. In deze category zijn twee vervoegingen van de de actieve vormen t.w. in de onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, de eerste (ononderbroken) toekomstige tijd en de voltooide tijden van de aantonende wijs. Hetzelfde geldt voor de onvoltooid tegenwoordige tijd en de voltooid tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs, de tegenwoordige tijd enkelvoud van de gebiedende wijs en de aoristus enkel- en meervoud van de gebiedende wijs. Alleen «αγαπάω, αγαπώ» heeft twee vervoegingen van het voltooid deelwoord t.w. «έχοντας αγαπήσει» and «έχοντας αγαπημένο», waarvan laatsgenoemde zelden wordt gebruikt. In de passieve vormen van de werkwoorden «αγαπάω, αγαπώ» en «ρωτάω, ρωτώ» t.w.«αγαπιέμαι» en «ρωτιέμαι» komen dubbele vervoegingen voor in de meervoudsvormen van de de onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, de eerste (ononderbroken) toekomstige tijd, de voltooide tijden van de aantonende wijs en de aoristus van de aanvoegende wijs (zie hiervoor de vervoeging van beide werkwoorden op bovenstaande links).

De werkwoorden in categorie 2 «αξιολογώ» en «ομολογώ» horen thuis in een grote groep werkwoorden waaronder «αδικώ» - ongelijk hebben, «διατηρώ» - behouden, handhaven, «ενοχλώ» - lastig vallen, «εξηγώ» - uitleggen, «μισώ» - haten, «υιοθετώ» - adopteren, etc. Ze hebben twee voltooid deelworden waarvan de een met de uitgang «μένο(ς)» minder vaak gebruikt wordt dan de ander.

stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
werkwoord
actief
aoristus
actief
aoristus
passief
betekenis
-εσ- -εθ- /
-εστ-
Categorie 1
φορώ φόρεσα φορέθηκα dragen(kleren)
πονώ πόνεσα -* pijn hebben
Categorie 2
εξαιρώ εξαίρεσα εξαιρέθηκα uitzonderen
τελώ τέλεσα τελέστηκα uitvoeren

* «πονάω, πονώ» in categorie 1 heeft geen lijdende vorm. De actieve vorm van deze categorie heeft twee vervoegingen t.w. in de onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, de eerste (ononderbroken) toekomstige tijd en de voltooide tijden van de aantonende wijs. Hetzelfde geldt voor de onvoltooid tegenwoordige tijd en de voltooid tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs en de tegenwoordige tijd enkelvoud van de gebiedende wijs. In de passieve vorm «φοριέμαι» komen dubbele vervoegingen voor in de meervoudsvormen van de onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, de eerste (ononderbroken) toekomstige tijd, de voltooide tijden van de aantonende wijs en de aoristus van de aanvoegende wijs (zie hiervoor de vervoeging van beide werkwoorden op bovenstaande links). Werkwoorden met dezelfde vervoeging als «φοράω, φορώ» zijn o.a. «βαράω, βαρώ» - slaan, «καρτεράω, καρτερώ» - geduldig wachten, «χωράω, χωρώ» - houden, inhouden.

Van «εξαιρώ» en «τελώ» in categorie 2 worden de actieve vormen hetzelfde vervoegd. Er zijn achter enkele verschillen in de vervoeging van de passieve vormen «εξαιρούμαι» en «τελούμαι»

stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
werkwoord
actief
aoristus
actief
aoristus
passief
betekenis
-ασ- αστ- Categorie 1
γελώ γέλασα γελάστηκα lachen
ξεχνώ * ξέχασα ξεχάστηκα vergeten
ανακλώ ανάκλασα ανακλάστηκα weerspiegelen

Het werkwoord «γελάω, γελώ» in category 1 volgt hetzelfde vervoegingspatroon als * «ξεχνάω, ξεχνώ», waarvan de stam op «-ν» eindigt. Deze letter wordt weggelaten in de aoristus van de bedrijvende en lijdende vormen en in alle vormen die daarvan afhankelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de werkwoorden «κερνάω, κερνώ» - aanbieden, «ξερνάω, ξερνώ» - braken en «περνάω, περνώ» - passeren, voorbijgaan, die ook bij deze groep horen.

Het werkwoord «ανακλώ» behoort tot een kleine groep met dezelfde vervoeging in de actieve en passieve vorm. (zie hiervoor de uitgebreide vervoeging op bovenstaande link)

stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
werkwoord
actief
aoristus
actief
aoristus
passief
betekenis
-ηξ- -ηχτ- Categorie 1
τραβώ τράβηξα τραβήχτηκα trekken
Categorie 2
βροντώ * βρόντηξα -* bulderen

«τραβώ» heeft dezelfde vervoeging als «βροντώ». De passieve vorm verschilt: «τραβιέμαι»

* De betekenis van van de volgende werkwoorden is hetzelfde, alleen de vervoegingen zijn verschillend t.w. het bovengenoemde «βροντάω» en «βροντώ». Beide werkwoorden hebben geen passieve vormen.

stam
actief
aoristus
stam
passief
aoristus
werkwoord
actief
aoristus
actief
aoristus
passief
betekenis
-αξ- -αχτ- Categorie 2
κοιτώ * κοίταξα κοιτάχτηκα kijken naar
πετώ * πέταξα πετάχτηκα gooien

* «κοιτάω, κοιτώ» en «πετάω, πετώ» werkwoorden van categorie 2, waarvan de stam op «-τ» eindigt, hebben twee vervoegingen t.w. in de onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, de eerste (ononderbroken) toekomstige tijd en de voltooide tijden van de aantonende wijs. Hetzelfde geldt voor de onvoltooid tegenwoordige tijd en de voltooid tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs, de tegenwoordige tijd van de gebiedende wijs, enkelvoud en de aoristus van de gebiedende wijs, enkel- en meervoud. De twee vervoegingen van het voltooid deelwoord zijn voor «κοιτάω, κοιτώ» - «έχοντας κοιτάξει» en «έχοντας κοιταγμένο» en voor «πετάω, πετώ» - «έχοντας πετάξει» «έχοντας πεταγμένο». In de passieve vormen van beide werkwoorden komen dubbele vervoegingen voor in de meervoudsvormen van de de onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, de eerste (ononderbroken) toekomstige tijd, de voltooide tijden van de aantonende wijs en de aoristus van de aanvoegende wijs (zie hiervoor de vervoeging van beide werkwoorden op bovenstaande links).

Artisteer - Wordpress Theme Generator