Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Naxos Stad (Chora)

Oud boeren huisje, Kapares, Agia Anna.

Poes, uit de omgeving van Kapares, met haar jong.

Highlights

an image

Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Grieks Nederlands Grieks Nederlands
αγαπ(ά)ώ houden van αγοράζω kopen
o άνθρωπος mens, persoon o άνοιξη lente, voorjaar
αύριο morgen φοβάμαι bang zijn
βρίσκω vinden ο γείτονας buurman
η γλώσσα taal, tong δεκαπέντε vijftien
δίνω geven εκείνος, -η, -ο die
έρχομαι komen η ημέρα dag
το θάνατο dood θέλω willen
θνητός, -η, -ο sterfelijk το καφενείο café
o κόσμος wereld, mensen μαύρος, -η, -ο zwart
με met το μέλλον toekomst
μιλ(ά)ώ spreken, praten το νερό water
όλος, -η, -ο alle, geheel η παιδί kind
τα παπούτσια schoenen η παρέα gezelschap
οι πληροφοριές informatie σημαντικός, -η, -ο belangrijk
σκέφτομαι denken, nadeken ο τελικός finale
το τέταρτο kwart η τηλεόραση televisie
τρεις drie το τρένο trein
τρέχω rennen, hardlopen τυχαίνει vindt plaats
φέρνω brengen, leiden ο φίλος vriend
το χελιδόνι zwaluw χθες gisteren
το χιλιόμετρο kilometer η ώρα uur