<
Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd εισάγω εισάγουμε, εισάγομε
εισάγεις εισάγετε
εισάγει εισάγουν(ε)
Onvoltooid verleden tijd εισήγα εισήγαμε
εισήγες εισήγατε
εισήγε εισήγαν
Aoristus εισήγαγα εισηγάγαμε
εισήγαγες εισηγάγατε
εισήγαγε εισήγαγαν
Voltooid tegenwoordige tijd έχω εισαγάγει έχουμε εισαγάγει
έχεις εισαγάγει έχετε εισαγάγει
έχει εισαγάγει έχουν εισαγάγει
Voltooid verleden tijd είχα εισαγάγει είχαμε εισαγάγει
είχες εισαγάγει είχατε εισαγάγει
είχε εισαγάγει είχαν εισαγάγει
Toekomende tijd (1) θα εισάγω θα εισάγουμε, θα εισάγομε
θα εισάγεις θα εισάγετε
θα εισάγει θα εισάγουν(ε
Toekomende tijd (2) θα εισηγάγω θα εισηγάγω
θα εισαγάγεις θα εισηγάγετε
θα εισαγάγει θα εισηγάγουν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω εισαγάγει θα έχουμε εισαγάγει
θα έχεις εισαγάγει θα έχετε εισαγάγει
θα έχει εισαγάγει θα έχουν εισαγάγει
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να εισάγω να εισάγουμε, να εισάγομε
να εισάγεις να εισάγετε
να εισάγει να εισάγουν(ε)
Aoristus να εισηγάγω να εισηγάγουμε,να εισηγάγομε
να εισαγάγεις να εισηγάγετε
να εισαγάγει να εισηγάγουν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω εισαγάγει να έχουμε εισαγάγει
να έχεις εισαγάγει να έχετε εισαγάγει
να έχει εισαγάγει να έχουν εισαγάγει
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd -- εισάγετε
Aoristus -- εισαγάγετε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd εισάγοντας
Voltooid tegenwoordige tijd έχοντας εισαγάγει
Onbepaalde wijs
Aoristus εισαγάγει
Voorbeelden met «εισάγω»:
ελληνικά ολλανδικά
Αυτός αναφέρει ότι οι τιμές δεν αυξήθηκαν όταν έχουν εισαγάγει το ευρώ. Hij beweert dat de prijzen niet gestegen zijn toen men de euro heeft ingevoerd.
Εισάγουμε πολλά πράγματα από την Αυστραλία. We importeren veel dingen uit Australië.
Την στιγμή που κάποιος εισάγει ένα κωδικό, η θέση του είναι γνωστή. Het moment dat iemand een paswoord ingeeft, is zijn locatie bekend.
Επωνυμία του οργανισμού που εισάγει τα δεδομένα είναι εγγεγραμμένο. De naam van de organisatie, die de gegevens importeert, is geregistreeerd.
Πόσα λεφτά έχασες εισάγοντας κουβανέζικα πούρα;. Hoeveel geld verloor je met het importeren van Cubaanse sigaren.
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd:
- άγω leiden, besturen, aanvoeren
- ανάγω herleiden, converteren
- απάγω ontvoeren, kidnappen
- διεξάγω uitvoeren, geleiden, dirigeren
- εξάγω uitvoeren, exporteren, afleiden.
- παράγω produceren, genereren
- προάγω bevorderen, aanmoedigen
- .
Tijden - wijzen Passieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd εισάγομαι εισαγόμαστε
εισάγεσαι εισάγεστε, εισαγόσαστε
εισάγεται εισάγονται
Onvoltooid verleden tijd εισαγόμουν(α) εισαγόμαστε
εισαγόσουν(α) εισαγόσαστε
εισαγόταν(ε) εισάγονταν
Aoristus (εισάχθηκα) (εισαχθήκαμε)
(εισάχθηκες) (εισαχθήκατε)
(εισάχθηκε) εισήχθη (εισάχθηκαν) εισήχθησαν
Voltooid tegenwoordige tijd έχω εισαχθεί έχουμε εισαχθεί
έχεις εισαχθεί έχετε εισαχθεί
έχει εισαχθεί έχουν εισαχθεί
Voltooid verleden tijd είχα εισαχθεί είχαμε εισαχθεί
είχες εισαχθεί είχατε εισαχθεί
είχε εισαχθεί είχαν εισαχθεί
Toekomende tijd (1) θα εισάγομαι θα εισαγόμαστε
θα εισάγεσαι θα εισάγεστε, θα εισαγόσαστε
θα εισάγεστε, θα εισαγόσαστε θα εισάγονται
Toekomende tijd (2) θα εισαχθώ θα εισαχθούμε
θα εισαχθείς θα εισαχθείτε
θα εισαχθεί θα εισαχθούν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω εισαχθεί θα έχουμε εισαχθεί
θα έχεις εισαχθεί θα έχετε εισαχθεί
θα έχει εισαχθεί θα έχουν εισαχθεί
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να εισάγομαι να εισαγόμαστε
να εισάγεσαι να εισάγεστε, να εισαγόσαστε
να εισάγεται να εισάγονται
Aoristus να εισαχθώ να εισαχθούμε
να εισαχθείς να εισαχθείτε
να εισαχθεί να εισαχθούν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω εισαχθεί να έχουμε εισαχθεί
να έχεις εισαχθεί να έχετε εισαχθεί
να έχει εισαχθεί να έχουν εισαχθεί
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd -- εισάγεστε
Aoristus -- εισαχθείτε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd εισαγόμενος
Voltooid tegenwoordige tijd (εισαγμένος, -η, -ο) (εισαγμένοι, -ες, -α)
Onbepaalde wijs
Aoristus εισαχθεί
Voorbeelden met «εισάγομαι»:
ελληνικά ολλανδικά
Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο. Het volgende artikel wordt bijgevoegd.
Λέει ότι οι τιμές δεν αυξήθηκαν όταν εισήχθη το ευρώ. Hij zegt dat de prijzen niet stegen toen de euro werd ingevoerd.
Είπες πως θες να εισαχθείς. Je zei dat je wilde worden toegelaten.
Θέλω να εισαχθώ από μόνος μου. I wil mezelf voorstellen.
Θέλετε να εισαχθείτε; Wilt u zichzelf engageren?
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd als «εισάγομαι»:
- άγομαι leiden, concluderen
- ανάγομαι betrekking hebben op, herleiden
- απάγομαι gekidnapt worden
- διεξάγομαι doorgaan, opvolgen
- εξάγομαι geëxporteerd worden
- παράγομαι geproduceerd worden
- προάγομαι bevorderd worden
- .