Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Contact Info
an image
Contact

Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Wilt u ook een goed ogende website zoals deze? Met Artisteer bent u in een paar minuten een webdesign expert. Zonder technische vaardigheden zoals het coderen van de XHTML en CSS, zonder dure fotobewerkings programma's en dure webontwerp software:

Artisteer - Web Design Generator

lees meer

Chora is de hoofdstad van Naxos. Het is de grootse stad op het eiland.

Lionas is een rustige baai op Naxos, met een kiezelstrand en kristal helder zeewater.

Παρών είναι

η Ελένη η Σοφία ο Ανδρέας ο Φίλιππος
η Ντίνα η Ζωή Ο Θωμάς ο Πέτρος

Μιλάει Ελένη:

Grieks Nederlands
Εξαιτίας διακοπές και εργάσιμες υποχρεώσεις είμαστε μόνο με έξι άτομα αυτό το βράδυ. Γι'αυτό θα επαναλαμβάνουμε τις λέξεις από προηγούμενα μαθήματα, προσθέτοντας με μερικές νέες λέξεις. Οι φράσεις που φτιάχνουμε και δείχνονται σ'ένα ελληνικό γράψιμο. Vanwege vakantie en werkverplichtingen zijn we deze avond slechts met zes personen. Daarom gaan we de woorden herhalen uit de voorgaande lessen, aangevuld met enkele nieuwe woorden. De zinnen, die we maken worden ook weergegeven in een grieks handschrift.
letters grieks nederlands
Α, α αρέσω, ο αδελφός, το αυτοκίνητο houden van/leuk vinden, broer, auto
Σ'αρέσει τη δουλειά σου; Vind je je werk leuk?
Σ'αρέσει τη δουλειά σου;
Το αυτοκίνητο τού αδελφού μου δε δουλεύει. De auto van mijn broer doet het niet.
Το αυτοκίνητο τού αδελφού μου δε δουλεύει.
Β, β το βιβλίο, το βράδυ, βαρετός,-η,-ο boek, avond, saai/langdradig/vervelend
Το βιβλίο είναι πολύ βαρετό. Het boek is erg saai.
Το βιβλίο είναι πολύ βαρετό.
Εκείνο το βράδυ θα μένουν στο σπίτι. Die avond zullen we thuis blijven.
Εκείνο το βράδυ θα μένουν στο σπίτι.
Γ, γ γίνομαι, η γυναίκα, για worden/gebeuren, vrouw, voor/waardoor/naar
Τι γίνεται; Wat gebeurt er?
Τι γίνεται;
Η γυναίκα το κάνει για τον άνδρα της. De vrouw doet het voor haar man.
Η γυναίκα το κάνει για τον άνδρα της.
Δ, δ η δουλειά, το δέντρο, δύσκολος,-η,-ο werk, boom, moeilijk
Το δέντρο είναι στο δάσο. De boom staat in het bos
Το δέντρο είναι στο δάσο.
Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη. Het werk is erg moeilijk.
Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη.
Ε, ε η Ελλάδα, ο Έλληνας, εργάζομαι Griekenland, Griek, werken/arbeiden
Στην Ελλάδα δεν έχουμε τάξη την Κυριακή. In Griekenland hebben we geen school op zondag.
Στην Ελλάδα δεν έχουμε τάξη την Κυριακή.
Είναι Έλληνας και εργάζεται ως καθηγητής. Hij is een Griek en werkt als professor.
Είναι Έλληνας και εργάζεται ως καθηγητής.
Ζ, ζ ζω, η ζωή, ζωηρός,-ή,-ό leven/wonen, leven, druk/levendig
Έχει ζωηρή ζωή. Zij heeft een druk leven
Έχει ζωηρή ζωή.
Έζησε όλη του τη ζωή εδώ. Hij woonde hier zijn hele leven.
Έζησε όλη του τη ζωή εδώ.
Η, η η ημέρα, ο ήλιος, ήσυχα dag, zon, rustig
Ο ήλιος δεν είναι πλανήτης, είναι αστέρι. De zon is geen planeet, het is een ster.
Ο ήλιος δεν είναι πλανήτης, είναι αστέρι.
Εκείνη την ημέρα ήταν πολύ ήσυχα. Die dag was het zeer rustig.
Εκείνη την ημέρα ήταν πολύ ήσυχα.
Θ, θ ο Θέος, η θέα, το θαύμα God, uitzicht, wonder
Ο θεός να σ'έχει καλά. God zegent je.
Ο θεός να σ'έχει καλά.
Η θέα εδώ είναι ένα θαύμα. Het uitzicht hier is een wonder.
Η θέα εδώ είναι ένα θαύμα.
Ι, ι ίδιος,-α,-ο, η ιδέα, ίσως hetzelfde, idee, misschien of wellicht
Ίσως έχεις μια καλή ιδέα. Misschien heb je een goed idee.
Ίσως έχεις μια καλή ιδέα.
Έχει το ίδιο αυτοκίνητο. Hij heeft dezelfde auto.
Έχει το ίδιο του το αυτοκίνητο.
K, k το κρύωμα, καλός,-η,-ο, κάτι verkoudkeid, goed of aardig, iets
Είναι άρρωστη, έχει ένα κρύωμα. Zij is ziek, ze heeft een verkoudheid.
Είναι άρρωστη, έχει ένα κρύωμα.
Το έκανε για την καλή της μητέρας του. Hij deed het voor zijn goede moeder.
Το έκανε για την καλή της μητέρας του.
Λ, λ τα λεπτά, λέω, λίγα geld, zeggen/vertellen/noemen, weinig/een beetje
Έχω λίγα λεπτά στην τσέπη μου. Ik heb weinig geld in mijn zak.
Έχω λίγα λεπτά στην τσέπη μου.
Λέγεται ότι είναι φίλος της. Er wordt gezegd dat hij haar vriend is.
Λέγεται ότι είναι φίλος της.
Μ, μ το μάθημα, μιλάω/μιλώ, μόνος,-η,-ο les, spreken/praten, alleen
Θα μιλάμε για το μάθημα αυτό. We zullen over deze les spreken.
Θα μιλάμε για το μάθημα αυτό.
ζει μόνος του. Hij leeft alleen.
ζει μόνος του.
Ν, ν το νοσοκομείο, η νοσοκόμα, η ναυτιλία ziekenhuis, verpleegster, scheepvaart
Ένα ναυτιλιακό γραφείο έχει σχέση με τη ναυτιλία. Een scheepvaartkantoor is verbonden met de scheepvaart.
Ένα ναυτιλιακό γραφείο έχει σχέση με τη ναυτιλία.
Η νοσοκόμα εργάζεται στο νοσοκομείο. De verpleegster werkt in het ziekenhuis.
Η νοσοκόμα εργάζεται στο νοσοκομείο.
Ξ, ξ ξέρω, ξυπνητός,-ή-ό, ξένος,-η,-ο weten of kennen, wakker, vreemd
Όταν έγινε ήταν ξυπνητός. Toen het gebeurde was hij wakker.
Όταν έγινε ήταν ξυπνητός.
Ξέρουν ξένες γλώσσες. Zij kennen vreemde talen.
Ξέρουν ξένες γλώσσες.
Ο, ο η οικογένεια, όλος,-η,-ο, το όνομα familie, alles/allemaal, naam
Η οικογένειά της μας καλωσορίζει. Haar familie verwelkomt ons.
Η οικογένειά της μας καλωσορίζει.
Όλοι έχουν ένα όνομα. Ze hebben allemaal een naam.
Όλοι έχουν ένα όνομα.
Π, π πηγαίνω, το παιδί, η πόλη gaan, kind, stad
Πηγαίνουμε στο σχολείο για να μάθουμε πολλά. We gaan naar school om veel te leren.
Πηγαίνουμε στο σχολείο για να μάθουμε πολλά.
Το παιδί πηγαίνει στο σχολείο στην πόλη. Het kind gaat in de stad naar school.
Το παιδί πηγαίνει στο σχολείο στην πόλη.
Ρ, ρ το ρήμα, ρωτάω/ρωτώ, ο ρήτορας werkwoord, vragen, spreker
Έχουμε ένα μάθημα για τα ελληνικά ρήματα. We hebben een les over de griekse werkwoorden.
Έχουμε ένα μάθημα για τα ελληνικά ρήματα
Ρωτάει στο ρήτορας να μιλήσει αργά. Μen vraagt de spreker om langzaam te spreken.
Ρωτάει στο ρήτορας να μιλήσει σιγά.
Σ, σ, ς σήμερα, το σπίτι, συνεχώς vandaag, huis, voortdurend
Σήμερα θα πάω στο σπίτι. Vandaag ga ik naar huis.
Σήμερα θα πάω στο σπίτι.
Αυτός είναι συνεχώς παρόν εδώ. Hij is hier voortdurend aanwezig.
Αυτός είναι συνεχώς παρόν εδώ.
Τ, τ η τηλεόραση, τώρα, η τράπεζα televisie, nu, bank
Η ταινία είναι στην τηλεόραση σήμερα το βράδυ. De film is vanavond op TV.
Η ταινία είναι στην τηλεόραση σήμερα το βράδυ.
Λεφτά μας είναι στην τράπεζα. Ons geld ligt op de bank.
Λεφτά μας είναι στην τράπεζα.
Υ, υ η υγεία, η υπομονή, υγιής,-ής,-ές gezondheid, geduld, gezond/fit
Είναι υγιής και υγεία της είναι καλά. Zij is fit en haar gezondheid is goed.
Είναι υγιής και υγεία της είναι καλά.
Κάνει πολύ υπομονή με τη μητέρα μου. Hij heeft veel geduld met mijn moeder.
Κάνει πολύ υπομονή με τη μητέρα μου.
Φ, φ ο φίλος, η φυλακή, το φάρμακο vriend, gevangenis, medicijn/geneesmiddel
Ένας από τους φίλους μου είναι στη φυλακή. Een van mijn vrienden zit in de gevangenis.
Ένας από τους φίλους μου είναι στη φυλακή.
Δεν δουλεύει το φάρμακο. Het medicijn werkt niet.
Δεν δουλεύει το φάρμακο.
Χ, χ ο χρόνος, η χαρά, το χρώμα tijd/jaar, vreugde, kleur
Του χρόνου θα έχουμε χαρά. Volgend jaar zullen we plezier hebben
Του χρόνου θα έχουμε χαρά.
Το χρώμα του πορτοκαλιού είναι επίσης το χρώμα της Ολλανδίας. De kleur van de sinasappel is ook de kleur van Holland.
Το χρώμα του πορτοκαλιού είναι επίσης το χρώμα της Ολλανδίας.
Ψ, ψ το ψάρι, ψητός,-ή,-ό, τα ψιλά vis, gebakken/geroosterd, kleingeld
Μ'αρέσει ψητό ψάρι. Ik hou van geroosterde vis.
Μ'αρέσει ψητό ψάρι.
Έχω ψιλά στην τσέπη μου. Ik heb kleingeld in mijn zak.
Έχω ψιλά στην τσέπη μου.
Ω, ω η ώρα, ωραίος,-α,-ο, ως uur/tijdstip, mooi/prachtig, tot
Έχουν ένα ωραίο εστιατόριο. Zij hebben een mooi restaurant.
Έχουν ένα ωραίο εστιατόριο.
Από ώρα ως ώρα το γίνεται περισσότερο. Van uur tot uur wordt het meer.
Από ώρα ως ώρα το γίνεται περισσότερο.

Enkele notities over bovenstaande zinnen:

De laatste «-ν», die bv. is weggelaten bij de «Α, α» in «τη δουλειά», wordt wel altijd gebruikt voor klinkers en meestal voor de volgende medeklinkers en combinaties: «κ, ξ, π, τ, ψ,μπ, ντ, γκ, τζ en τσ». Ze mogen weggelaten worden voor: «β, γ, δ, ζ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, χ en φ». Het zelfde geldt voor de negatieve partikels «δε(ν)» en «μη(ν)», zoals bij de «Α, α» in «δε δουλεύει».

Als twee klinkers samen komen, hetzij in een samengesteld woord of tussen woorden in een zin, is het waarschijnlijk dat een van de twee weggelaten zal worden. Welke dat is, is ingewikkeld en hangt veelal af van de positie van de klinker in de rangorde van de klank. Er is aangetoond dat de vijf griekse klinkers op de toonladder van de klank gerangschikt zijn van de meest klankvolle naar de minst klankvolle klinker. Deze toonladder ziet er, in onze eigen klanken, als volgt uit: 1)«a», 2) «o», 3) «u», 4) «e» en 5) «i», alhoewel de «i» soms bewijst klankvoller te zijn dan «e». Maar des te voller de klank des te minder een klinker weggelaten zal worden. Voorbeelden hiervan zijn bij de «Α, α» de zin «Σ'αρέσει τη δουλειά σου;», waarvan de «ου» van het persoonlijke voornaamwoord «σου» wordt weggelaten. Bij «Θ, θ» wordt «σε» en «έχει» d.m.v. een scheidingsteken samengevoegd in de zin «Ο θεός να σ'έχει καλά». Het woord «έχει» staat als klank met het accent op de «ε» boven de «ε» van «σε».

De woorden waarachter de uitgangen «-ή,-ό», «-α,-ο» of «-ής,-ές» staan, zijn bijvoegelijke naamwoorden, die worden vervoegd volgens de verbuigingscategorieën, mannelijk enkel- en meervoud, vrouwelijk enkel- en meervoud en onzijdig enkel- en meervoud van de zelfstandige naamwoorden waar ze bij horen.

De bijwoorden zoals «ίσως», «λίγα», «συνεχώς» en «πολύ» zijn onvervoegbaar, evenals de voorzetsels zoals «για», «σε» en «ως». De zelfstandige naamwoorden en persoonlijke vooornaamwoorden, die eventueel na een voorzetsel komen, worden in de 4de naamval vervoegd.

Artisteer - Web Design Generator

Ελένη θα διηγείται ένα ιστοριάκι για τη νοσταλγία της:

Πριν η μητέρα μου μαγείρευε πάντοτε πολύ νόστιμο, κι όλη η οικογένειά μου απόλαυσε τα γεύματά της.

Μερικές φορές όταν δεν ήθελε να μαγειρέψει, φάγαμε έξω.

Στις ονομαστικές γιορτές μας και βγήκαμε έξω για φαγητό στην ταβέρνα.

Ποτέ θα ξεχνάω τις όμορφες βραδιές μ'όλα αυτά τα νόστιμα φαγητά, όπως για παράδειγμα τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα, μουσακά και κολοκυθάκια γεμιστά.

Φυσικά έπιναν (πολύ) κρασί και μπύρα.

Ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όταν ακούω Χάρις Αλεξίου να τραγουδήσει ένα τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, πάντα πάλι θα βρω το μπελά μου για το νοσταλγία.

Και τότε ακολουθεί ακόμα ένα μικρό αστείο για ένα άπιστο Θωμά:

Ο Νίκος:"Σε γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια."

Ένας σοβαρόςΤάσος:"Ψέματα! Κάθε μέρα το λες, μα δεν το κάνεις. Έψαξα και χθες στα παλιά σου παπούτσια, μα τίποτα δεν είδα γραμμένο!"


Leren:
  • 1. bovenstaand verhaaltje en mopje vertalen met behulp van het woordenboek
  • 2. De werkwoorden van de voorgaande lessen
  • 3. De woordjes van voorgaande lessen
  • 4. test-4
  • 5. Onderstaande woordjes van deze les leren

In deze les zijn veel werkwoorden gebruikt die hieronder met * zijn aangegeven en die we later zullen gebruiken en behandelen

Bekijken:

Het woordenboek van deze les

ελληνικά ολλανδικά
* ακούω horen, luisteren
το αλφάβητο alfabet
* αξιολογώ beoordelen
* απολαμβάνω genieten (van)
απόψε vanavond
το αστέρι ster
βαρετός,-η,-ο saai/langdradig
το βράδυ avond
τα γενέθλια verjaardag
η γιορτή feest
η γλώσσα tong/taal
η γνώση kennis
το γράμμα brief/letter
η γραμματοσειρά lettertype
το γράψιμο handschrift
* δείχνω laten zien/tonen
οι διακοπές vakantie
* εκθέτω weergeven
εξαιτίας vanwege
* έρχομαι komen
ζωηρός,-ή,-ό levendig
ο ήλιος zon
ήσυχα rustig
η θέα uitzicht
το θαύμα wonder
ο Θέος God
η ιδέα idee
ίσως misschien
η λέξη woord
τα λεπτά geld/minuten
λίγα weinig/een beetje
ελληνικά ολλανδικά
λοιπόν dus
* μαγειρεύω koken
μερικός,-ή,-ό enkel, enig
ναυτιλιακός,-ή,-ό maritiem
το νοσοκομείο ziekenhuis
ξένος,-η,-ο vreemd
* ξεχνάω/ξεχνώ vergeten
όταν als/wanneer
ο πλανήτης planeet
* προσθέτω aanvullen
ο ρήτορας spreker
* ρωτάω/ρωτώ vragen
η σειρά beurt
η τσέπη zak
η υγεία gezondheid
υγιής,-ής,-ές gezond/fit
η υποχρέωση verplichting
* τραγουδώ zingen
του χρόνου volgend jaar
* τρώω eten
η φράση zin
* φτιάχνω maken
η φυλακή gevangenis
* χρησιμοποιώ gebruiken
το χρώμα kleur/verf
το ψάρι vis
ψητός,-ή,-ό gebakken/geroosterd
τα ψιλά kleingeld/wisselgeld
ως εξής op die manier